När EU:s yttre och inre gränser kollapsade 2015 kom totalt 163 000 migranter till Sverige. Bara under hösten då 10 000 migranter i veckan kom ansökte mer än 80 000 om asyl. Fem år senare har nästan 100 000 av de som då kom fått uppehållstillstånd.

Av de 163 456 migranter som kom 2015 har 98 867 fått uppehållstillstånd. Av dessa har 60 procent fått permanent uppehållstillstånd.

Två tredjedelar är män. Nästan hälften, 48 procent, är syrier följt av afghaner.

– Vi hade skrivbordsjurister som stod i hamnar och på stationer i gula västar. Vi ordnade fram 64 000 boendeplatser under de här månaderna. Vi fick in alla i systemet, vilket var viktigt, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik till Ekot.

Fem år senare har den stora tillströmningen resulterat i en ökning av antalet medborgarskapsärenden och ansökningar om familjeåterförening.