Kristianstad

Vy från kvinnans nya hemstad Kristianstad. Foto: Måns Sjödahl.

Inrikes

Påstridig friare i Gaza ger flyktingstatus i Sverige

Publicerad 9/26/2021
Annons

En man i Gaza ska två gånger ha friat till en kvinna. Han ska en gång ha försökt dra in henne i en bil. Enligt migrationsdomstolen i Malmö ”saknas anledning” att ifrågasätta kvinnans pappasuppgifter omatt den giftaslystne har mäktiga släktingar. Hon får därför uppehållstillstånd och flyktingstatus i Sverige.

En kvinna, ”A”, från Gaza sökte asyl i Sverige i september 2019. I Gaza ska hon ha drabbats av en påstridig friare som vid två tillfällen bett om hennes hand. I Migrationsverkets utredning refereras hennes asylberättelse som följer:

Du lämnade Gaza med anledning av att du var förföljd och trakasserad av en äldre, inflytelserik man, Ismael som ville gifta sig med dig. Ismael började förfölja dig några veckor innan januari 2019. Av den anledningen eskorterades du av din pappa till skolan. En gång när din pappa inte väntat på dig framför skolan försökte Ismael tvinga in dig i sin bil men du lyckades stå emot. Ismael har vid två tillfällen meddelat att han vill gifta sig med dig. Trots att din pappa har förklarat för Ismael att du inte är intresserad av giftermålet fortsatte han med att trakassera dig och har även hotat att han kommer att röva bort dig om du inte gifter dig med honom.

Din pappa vände sig till myndigheterna för att få hjälp. Han gjorde en polisanmälan mot Ismael. Ni kunde dock inte få hjälp av myndigheterna då Ismaels kvinnliga släkting är gift med en polismästare som sett till att anmälan”försvunnit”.

För odetaljerad enligt Migrationsverket

Migrationsverket konstaterar att utifrån verkets praxis hade kvinnans historia om friaren kunnat generera flyktingstatus och uppehållstillstånd i Sverige om den varit mer detaljerad:

Inledningsvis konstaterar Migrationsverket att förhållandena för kvinnor som lever i den hederskultur som är känd på Gazaremsan, är sådana att omständigheter likt de du åberopar kan generera flyktingstatus. Migrationsverket finner dock att det föreligger brister i din berättelse då den är alltför allmänt återgiven. Du har haft svårigheter att närmare beskriva de händelser som är centrala för skyddsskälen du åberopar och endast övergripande samt i sammanfattande ordalag kunnat beskriva omständigheterna kring uppkommen hotbild.

Migrationsverket beslutade om utvisning varpå hon överklagade till migrationsdomstol.

Det ”saknas anledning” att ifrågasätta

I en kortfattad dom om fyra sidor kommer migrationsdomstolen i Malmö fram till att kvinnan ska få uppehållstillstånd och flyktingstatus i Sverige. I sin slutliga motivering skriver domstolen:

Frågan är då om A även gjort sannolikt att hon riskerar motsvarande behandling vid ett återvändande idag. Av A:s uppgifter framgår att mannen frågat efter henne hos hennes pappa och småsyskon. Pappan har också uppgett att mannen ska ha sökt efter A i Egypten. Det saknas anledning att ifrågasätta A:s uppgifter att hennes pappa uppgav att mannen var inflytelserik och hade inflytelserika släktingar. Uppgifterna är relativt vaga. Med tanke på A:s ålder framstår hennes förklaring om att pappan inte ville oroa henne som rimlig.

Domen har målnummer UM 22257-20 och går att ladda ner i anonymiserat skick. De som dömde i målet var rådmannen Ulrika Geijer och nämndemännen Alf Andersson (SD), Åsa Holmqvist (S) och Hedvig Lindgren (M). Domslutet var enhälligt.

LÄS ÄVEN:Domarchef: vårt jobb är att hitta nya asylgrunder

Tomas Svantesson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
843Man ihjälskjuten vid idrottsplats – ”Man vill flytta från Stockholm”
Annons