Med hänvisning till ”ett oroligt säkerhets­politiskt läge, klimatförändringar och ökad globalisering” kräver ett par företrädare för läkemedelsjätten Pfizer i Sverige att staten gör en ”kraftsamling för att stärka samhället och undvika hälsokriser” genom att få fler att ta bland annat de kontroversiella covid-19-vaccinen.

Pfizer tillhör de läkemedelsjättar som tjänat miljarder på pandemin och vars vaccin har orsakat en hel del kontroverser i form av diverse biverkningar.

LÄS ÄVEN: Pfizer stäms för falska påståenden om covidvaccin

Man tycks dock vara missnöjda med pengaflödet och vill nu se att staten påtvingar fler olika vaccin:

I en tid präglad av ett oroligt säkerhets­politiskt läge, klimatförändringar och ökad globalisering krävs kraftsamling för att stärka samhället och undvika hälsokriser. Genom att under fredstid investera i insatser som bidrar till att befolkningen har en så god hälsa som möjligt, bygger vi det uthålliga och motståndskraftiga samhälle som krävs för att vi ska stå starka även om vårt land skulle drabbas av kris eller krig.

Nyligen presenterade regeringen 78 åtgärder i syfte att stärka det civila försvaret, något Pfizer säger sig välkomna men hävdar samtidigt att ett viktigt perspektiv saknas – ”värdet av en välvaccinerad befolkning”.

Regeringen behöver ta flera viktiga initiativ inom området då det i dag saknas nationell styrning och strukturer för att godkända vacciner ska nå ut till rätt målgrupper så effektivt som möjligt. Det saknas också ett nationellt vaccinationsregister som skulle möjliggöra uppföljning av täckningsgrad, hälsoekonomiska effekter och kvalitetsutfall.

För att åstadkomma detta pekar Pfizer ut tre punkter som man vill se genomföras: Inför en prestationsbaserad ersättningsmodell som bygger på konkreta utfallsmål för vaccinationstäckning av äldre och andra riskgrupper, utvidga det nationella registret till att omfatta alla vacciner som är tillgängliga i Sverige samt ge läkemedelsföretagen möjlighet att initiera en tidsbestämd process hos relevant myndighet för utvärdering av medicinsk rekommendation och hälsoekonomisk analys av nya vacciner.

I takt med att det utvecklas vacciner mot fler sjukdomar skulle ett sådant förfarande främja ett effektivare tillgängliggörande av nya vaccin som kan skydda mot sjukdom, rädda liv, minska belastningen på hälso- och sjukvården och stärka Sveriges civila försvar.

Debattartikeln har skrivits under av Malin Parkler, vd Pfizer Sverige, och Jonas Ålebring, medicinsk direktör Pfizer Sverige.

LÄS ÄVEN: Pfizer kände tidigt till vaccins ökad risk för hjärtproblem