mobiltelefon

Foto: Mozilla.

Inrikes

Polisen får använda hemlig dataavläsning

Publicerad 11/16/2017
Annons

➤ Då frågan utreddes för tio år sen blev det ett nej då man menade att det skulle bli för farligt för den personliga integriteten.

Under ett och ett halv års tid har man utrett frågan ifall polisen ska kunna få använda trojaner i datorer och mobiler tillhörande personer misstänkta för allvarliga brott och idag lämnade utredare Petra Lundh över sin rapport till regeringen.

Enligt Lundh har det varit ett svårt uppdrag med mycket komplexa frågeställningar och hon menar att det idag finns ett starkt behov av hemlig dataavläsning i och med den tekniska utvecklingen, vilken även de brottsbekämpande myndigheterna måste hänga med i.

Kryptering och anonymisering gör det svårare för polisen och hemlig dataavläsning används redan i Danmark, Finland och Tyskland.

Nu ges alltså även den svenska polisen verktyg för att läsa av annars otillgänglig information.

– Det är inte fråga om massövervakning, försäkrar Lundh.

– Den hemliga dataavläsningen ska aldrig kunna användas mot medier eller advokater eller andra verksamheter som lyder under tystnadsplikten.

Dataavläsningen ska endast användas vid allvarliga brott eller då ett mycket allvarligt brott kan förhindras; brott som ger två års fängelse som minimistraff. Den ska också alltid föregås av domstolsprövning.

– Min uppfattning är att vi måste hålla jämna steg med tekniken och med brottsligheten. Det här är ett bra förslag. Vi remitterar det nu och siktar på en proposition under nästa år, var justitieminister Morgan Johanssons (S) omdöme.

Utredningen är en del av överenskommelsen mellan regeringen och alliansen i december 2015 för att stärka kampen mot terrorism.

Den nya lagen ska utvärderas efter fem år.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
828Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons