I stället för den traditionella boten skriven med papper och penna har polisen börjat använda ett nytt digitalt verktyg i flera regioner. Appen syftar till att effektivisera processen och frigöra tid för polisen samt öka rättssäkerheten.

Till sommaren ska appen vara tillgänglig för samtliga poliser i hela landet och göra så att föreläggandet registreras direkt i ordningsbotsregistret. En kopia skickas automatiskt hem tillsammans med inbetalningskort utan att detta behöver administreras manuellt av personal hos polisen. På detta sätt frigörs tid till att göra fler kontroller.

– Som ett resultat av att vi digitaliserat processen och därmed minskat den manuella hanteringen stärker vi även rättssäkerheten för den enskilda medborgaren. Det är också en fördel att domen registreras direkt i systemet och därmed blir synlig i belastningsregistret, säger Tony Härdin vid nationella operativa avdelningen (Noa).

LÄS ÄVEN: P-böter för nära 200 miljoner olagliga – men Helsingborg betalar inte tillbaka

Appen hanterar olika typer av ordningsböter varav de flesta rör trafikbrott. Ytterligare funktioner som att kunna betala på plats eller via polisens hemsida planeras också.

Ambitionen är enligt Mest Motor att appen ska kunna hantera 1 600 olika brottskoder.

Underskrift sker även framledes men då med en digital penna i appen.