polis radio rakel

Faksimil Facebook

Inrikes

Polisen visiterade man på apoteket – får kritik av JO

Publicerad 12/11/2021
Annons

Polisen bedömde att mannen var skäligen misstänkt för narkotikabrott. Men att kroppsvisitera denna inne på ett apotek är inte förenligt med hänsynsprincipen anser Justitieombudsmannen som kritiserar polisen på flera punkter.

Mannen befann sig på apoteket med sin 12-årige son för att hämta ut medicin då polisen drog bort honom från kön. Utöver kroppsvisitation, som mannen anser skedde utan misstanke om brott, sökte polisen även igenom mannens kläder inför de andra kunderna på apoteket, vilket JO betecknar som ”direkt olämpligt”. I anmälan skriver mannen att poliserna agerat olämpligt när man genomförde visitationen.

Polisen å sin sida hävdar att de två poliserna känt igen mannen från narkotikasammanhang och att de uppfattade honom som undvikande då han gick in på apoteket efter att de fått ögonkontakt. Han ska också ha vägrat att ta ur händerna ur jackfickorna. Mot bakgrund av detta bedömde man att mannen skäligen kunde misstänkas för narkotikabrott.

Ger mannen rätt

Justitieombudsmannen går på mannens linje och riktar därför kritik mot polisen. Man anser inte att det fanns fog för att anse mannen skäligen misstänkt för narkotikabrott och att beslutet om kroppsvisitation således fattats utan grund. JO kritiserar också att beslutet om visitationen fattades av en av poliserna trots att det inte varit fara i dröjsmål.

Ytterligare en punkt man kritiserar polisen på är för att visitationen skedde mitt i apotekets lokaler. Enligt JO borde denna istället ha genomförts i ”tillfredsställande avskildhet”.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
582Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons