Poliser: Svårt få information från myndigheter

En gränspolis och en bedrägeripolis svarar på frågor kopplade till problemet med människor med multipla identiteter. Polisen saknar direktaccess till Skatteverkets och Transportstyrelsens bilddatabaser. Ett fåtal poliser har access till Migrationsverkets bilder i fall där Migrationsverket ”har ett ärende” igång mot den aktuella personen. Bägge poliserna vill se ökad delning av information mellan myndigheter.

Samnytt gör en artikelserie om människor som lever med multipla identiteter i Sverige. När en utlänning från området utanför EU/EES invandrar till Sverige legalt för första gången så tar Migrationsverket personens fingeravtryck och ett ansiktsfoto som de kopplar till den identiteten.

Det största problemet tycks vara att personer kan gå till Skatteverket och kvittera ut id-kort med sitt eget foto på i en godtycklig identitet som ”skapats” hos Migrationsverket. Detta genom Skatteverkets användande av ”intygsgivare”.

Det finns dock många andra problem inom svenska myndigheter som underlättar för identitetskriminella. Samnytt har frågat en gränspolis och en polis som jobbar med bedrägerier om vad de ser för problem på området.

Bedrägeriutredare Johan Stabbfors

Johan Stabbfors jobbar till vardags som chef för en bedrägerisektion inom polisen i Västerbotten. Där har han bland annat arbetat med ärendet med identitetsbedragaren Abdullah som Samnytt skrivit om. Dessa är de tre frågor vi ställt till Stabbfors kopplade till polisens tillgång till bilddatabaser:

1. Som jag förstår det har polisen direktaccess till Transportstyrelsens körkortsdatabas även om det är Transportstyrelsen som driver den, och även direktaccess till ”passbildsdatabasen” eftersom ni driver den själva. Stämmer det?

2. Hur är det med systemet med id-kort som Skatteverket driver, har ni direktåtkomst där också?

3. Har du någon uppfattning om huruvida det borde vara lättare för polisen att söka i Migrationsverkets databas i syfte att kontrollera en persons identitet, även om ingen konkret och substantiell brottsmisstanke finns?

Stabbfors svarar att polisen har direktaccess till passbildsdatabasen men inte till Transportstyrelsens eller Skatteverkets bilddatabaser samt att han gärna skulle se att myndigheter blir bättre på att dela med sig av information än vad de är idag. Specifikt svarar han:

1. Som det ser ut idag så har vi tillgång till Vägtrafikregistret, men där ingår inte körkortsbilder utan de inhämtas vid behov genom myndighetssamverkan. Passbilder har vi tillgång till.

2. Vi har idag inte någon tillgång till de delarna hos Skatteverket. Utan i sådana fall får man ställa en förfrågan till dem och begära ut de handlingarna.

3. När det gäller de delarna så skulle jag se att man förenklar för alla myndigheterna att samverka i brottsbekämpning, idag är sekretessen mellan myndigheter det som oftast kan försvåra i brottsbekämpningen och då oftast när det gäller att utbyta information som mer handlar om underrättelser. Men även här ser vi liknande problem när det gäller kommunerna som har svårt att dela information om det inte finns en pågående förundersökning eller konkret misstanke om brott.

Min bedömning är att man bör se över möjligheterna för myndigheter och kommun att samverka kring brottsbekämpning redan på ett underrättelsestadium.

Gränspolis Ulrica Granberg

Ulrica Granberg är chef för en enhet inom gränspolisen i Bergslagen som år 2020 hade omkring 60 medarbetar. Hon har tidigare uttalat sig om problemet med människor med multipla identiteter i tidningen Liberal Debatt. Hon sade då bland annat att majoriteten av de identiteter som registreras i samband med asylansökan är falska redan från början:

– De falska identiteterna är så pass vanliga. Det namn man uppger när man söker asyl blir registrerat, även om det är påhittat. När vi samarbetat med hemländerna där vi tror att de hör hemma så har över 70 procent uppgivit falska identiteter.

Ulrica förklarade i den intervjun att det vanligaste tillvägagångssättet är att tillskansa sig ett falskt id-kort hos Skatteverket men att det också är ganska vanligt att folk skapar falska identiteter i andra EU-länder som de sedan tar med sig till Sverige:

– De kommer till Tyskland eller Spanien, får sin identitet där. Eftersom det är ett EU-land får de vistas i andra EU-länder. Visserligen kan de inte arbeta vitt, men de kan använda det på andra sätt, och de kan bli dömda för brott med en falsk identitet.

Hon önskar också att det ska bli lättare att få ut information från olika myndigheter:

– Systemet blir uddlöst när vi inte kan kontrollera, när inte systemen pratar med varandra.  Tänk om skatten, polisen, försäkringskassan och migrationen pratade med varandra, bara en sån sak skulle underlätta väldigt mycket.

Frågor till Ulrica Granberg

Med anledning av problemet med människor med mulitpla identiteter och hennes tidigare svar till Liberal Debatt har vi ställt några frågor till Ulrica Granberg. De tre som gav mest intressanta svar redovisas nedan:

1. Skulle du gärna se att Polisen, Skatteverket, Transportstyrelsen och Migrationsverket slog ihop sina bilddatabaser, så att alla foton som finns knutna till en identitet finns på ett och samma ställe?

2. Vad krävs för att polisen ska få ut bilduppgifter från Migrationsverket och hur lång tid brukar det ta att få ut dem?

3. Är det bilder och fingeravtryck som Migrationsverket kopplat till en viss identitet som det är viktigt att andra länders myndigheter inte ska kunna komma åt som du ser det?

I tidningen Liberal Debatt ansåg Granfors att det är viktigt att försvåra för utländska stater att komma åt information om asylsökande. Granfors är något otydlig i frågan om vad som bör tillgängliggöras för polisen. Att få ut information från Migrationsverket är tidskrävande. Så här svarar hon:

1. Jag kan önska att flera myndigheters sekretess undanröjs i vissa delar. Att myndigheter kan samköra information i frågor om tillstånd eller folkbokföring till exempel. Kanske även bilder utifrån visst behov.

2. Det krävs att polisen har ett ärende där detta är nödvändigt, till exempel att vi har övertagit ett verkställighetsärende som vi ska handlägga och verkställa. Då har handläggaren tillgång till foto i ett system. Men detta får enbart användas i just handläggningsarbetet. Den som gör en inre utlänningskontroll (måste ske på laglig grund) kan i systemet se ett foto på person om Migrationsverket har ett ärende på personen. Bara ett fåtal poliser har behörighet till det aktuella systemet. Behöver polisen ha information från Migrationsverket som vi själva inte kan få fram ska det ansökas hos dem med en motivering. Sen tar det några dagar så har vi fått
svar och förhoppningsvis också den information vi behöver.

3. Det finns länder som kartlägger sina medborgare och som kan vilja skada dem om de får veta att de finns i Sverige och sökt asyl eller när medborgaren återvänder till sitt hemland. I vissa länder ses det inte med så positiva ögon att man sökt asyl.

LÄS MER: Härva med somalier utan taxileg hos Umeå Taxi
LÄS MER: Transportstyrelsen struntar i somaliska bedrägerier med körkort
LÄS MER: Identitetsfusket: Transportstyrelsen har inte begärt att få ansiktsigenkänna
LÄS MER: Transportstyrelsen -Vår databas är för dålig för att hindra identitetsfusk
LÄS MER: Fingeravtryck i pass meningslöst – kollas ej mot databas
LÄS MER: Skatteverket: Vi kontrollerar bara om bedragaren själv vill
LÄS MER: Trafikverket: Viktigt radera fingeravtryck

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Tomas Svantesson

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.