polis

Foto: Håkan Dahlström.

Inrikes

Polisförbundet: Bristen på poliser en risk

Publicerad 5/3/2018
Annons

Grundproblemet är att öka antalet poliser. ”Kommer vi inte tillrätta med polisers dåliga arbetsvillkor kommer avhoppen fortsätta.”

På torsdagen presenteras rapporten När färre ska skydda fler som Novus utfört på uppdrag av Polisförbundet i vilken det bland annat framgår att åtta av tio poliser upplever att de sällan eller aldrig har adekvat bemanning i förhållande till kraven på verksamheten.

– Det här är inte bara en arbetsmiljöfråga för poliser. Det påverkar också allmänheten, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Fyra av tio poliser uppger att polisbristen innebär att högprioriterade ärenden prioriteras ned och att ärendehögarna växer.

Även det brottsförebyggande arbetet blir lidande, planerade jobb i yttre tjänst blir inte av och spaningsuppdrag fullföljs inte då man är för få.

Under det senaste året har var fjärde tillfrågad polis någon gång varit tvungen att klara sig själv i en kritisk situation utan tillgång till förstärkning.

Man påpekar att situationer som dessa innebär en risk inte bara för den enskilde polisens säkerhet utan även för allmänheten då polisen inte kan ingripa på ett säkert sätt, eller i värsta fall inte alls.

Göra polisyrket mer attraktivt så att antalet poliser blir fler pekas ut som grundproblemet. Höjda löner är ytterligare en faktor.

– Alltför många poliser lämnar yrket i förtid för bättre löner och bättre arbetsförhållanden i andra branscher. Kommer vi inte tillrätta med polisers dåliga arbetsvillkor kommer avhoppen fortsätta, säger Lena Nitz.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1059Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons