Nollvisionen har misslyckats samtidigt som den psykiska ohälsan bland personer 77 och över har ökat med 68 procent.

Jöran Rubensson är före detta ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, och expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

I en debattartikel i Expressen på måndagen skriver han om ohälsan bland äldre som ökar och konstaterar att nollvisionen är ett misslyckade.

Av de omkring 1 500 personer som varje år tar sitt liv är ungefär var fjärde över 65 och framför allt män.

För män över 85 är självmordsfrekvensen 40 procent högre än för yngre män.

Psykisk ohälsa har också en större negativ påverkan på äldres livskvalitet än alla åldersrelaterade medicinska diagnoser sammantaget.

Ökningen är dessutom dramatisk – enligt Äldrecentrum i Stockholm har den psykiska ohälsan bland personer 77 och över ökat med 68 procent mellan 1992 och 2012.

I gruppen över 80 lider 30 procent av depression varav de flesta är kvinnor.

Rubensson konstaterar även att äldre inte är en prioriterad grupp i regeringens nationella satsning på psykisk hälsa 2018.

Nollvisionen för självmord antogs av riksdagen 2008. Då tog 1 467 personer sina liv medan 397 personer avled i trafiken. År 2016 omkom 263 personer i trafikolyckor medan 1 470 begick självmord. Trots Nollvisionen har en ökning av självmorden skett och i dag är det nästan sex gånger vanligare att dö på grund av självmord än att omkomma i trafiken. Utvecklingen sedan riksdagen antog en Nollvision för trafiken 1997 ser helt annorlunda ut. Då omkom 541 personer, i fjol omkom preliminärt 254 personer. Alltså mer än en halvering. Det tycks finnas mycket att lära från olycksprevention i trafiken som varit så framgångsrik.

[…]

Så frågan som våra politiker måste besvara är: Är inte psykologiska dödsolyckor lika viktiga att förhindra som dödsfall i trafikolyckor?