➤ PUBLIC SERVICE Enigt uppgifter på måndagen kommer TV-avgiften att försvinna och ersättas av en public service-skatt som bygger på beskattningsbar inkomst.

Enligt Resumé råder total enighet i den så kallade Public service-kommittén om att slopa avgiften till förmån för en skatt som istället alltså kommer omfatta alla med en beskattningsbar inkomst, tv-innehav eller inte.

Den nya skatten sägs bli progressiv med ett tak som motsvarar lite drygt hälften dagens tv-avgift. Enligt beräkningar kommer ca 70 procent av de som kommer få betala, få den nya maxavgiften på ca 1 300 kronor medan 20 procent får en reducerad avgift och tio procent inte behöver betala alls.

Brytpunkten för full avgift gäller för dem som har en beskattningsbar inkomst över 130 000 kronor, påstås det vidare och förhoppningen ska vara att få det nya prissystemet på plats till den 1 januari 2019.

Man vill även utreda möjligheten till att grundlagsskydda public service.

Den 16 oktober ska public service-kommittén överlämna sina förslag till kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).