foodora

Tiia Monto, CC BY-SA 3.0

Inrikes

Rapport: Invandrare mår sämre på jobbet

Publicerad 8/17/2023
Annons

Enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket upplever sig utrikes födda ha en sämre arbetsmiljö än personer födda i Sverige. Andelen som påstår sig ha utsatts för kränkande särbehandling på arbetsplatsen är också dubbelt så stor bland invandrare.

Rapporten bygger på arbetsmiljöundersökningen och hävdar att invandrare i större utsträckning upplever arbetsmiljöbrister kopplade till organisatoriska och sociala faktorer.

Gruppen anger i högre grad att arbetet är psykiskt ansträngande och att man utsatts för kränkande särbehandling i form av mobbning och diskriminering på grund av religion, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet.

– Det är inte acceptabelt att någon ska gå till jobbet och behöva riskera att bli mobbad eller kränkt. Det är viktigt att varje arbetsgivare arbetar aktivt och förebygger risker för ohälsa och kränkande särbehandling i arbetsmiljön, säger Jacob Grönlund, analytiker på enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

LÄS ÄVEN: Rapport visar: Invandringen kostar 130 miljarder om året

Skillnader ska även finnas i den fysiska arbetsmiljön såväl mellan utrikes- och inrikes födda som inom gruppen utrikes födda. Störst är skillnaderna mellan inrikes och utomeuropeiskt födda.

– Det är inte acceptabelt att det finns skillnader mellan hur utrikes- och inrikes födda upplever sin arbetsmiljö, och att de utrikes födda har en sämre arbetsmiljö, säger Jacob Grönlund.

Enklare jobb

Samtidigt konstaterar myndigheten att invandrare oftare jobbar inom vissa typer av serviceyrken i branscher som vård och omsorg, bygg, uthyrning och andra stödtjänster, transport, hotell- och restaurangnäringen där det generellt vanligare med att man upplever sig diskriminerad och trakasserad.

Invandrare jobbar också i branscher med ”utmaningar i den fysiska arbetsmiljön” och inom yrken med tidsbegränsade anställningar samt jobb med lägre utbildningskrav.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att arbetsgivare genomför tre punkter:

Klargör att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten, vidtar åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling och se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

LÄS ÄVEN: Inte så ”förbryllande” att migranter hellre lever på bidrag än jobbar

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
564Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons