Enligt en ny rapport från Region Stockholm väntas huvudstaden behöva växa med 20 000 nya bostäder per år fram till 2035 men samtidigt finns knappt någon matchande efterfrågan. Problemet är att kostnaderna för nyproduktion är för höga för många.

Enligt rapporten som Svenska Dagbladet tagit del av saknar 71 procent av hushållen i länet köpvilja eller betalkraft för nybyggda bostadsrätter. För villor är motsvarande andel än högre – 88 procent.

De senaste årens produktion ligger ungefär i paritet med vad som faktiskt efterfrågas. Sett till hyresrätter finns dock en högre efterfrågan än vad som byggts.

Amorteringskravet ska enligt rapporten ha stor betydelse. Om denna skulle minska med 0,4 procent skulle efterfrågan på bostadsrätter öka med upp mot 20 procent och efterfrågan på småhus upp emot det dubbla.

– Resultaten visar att vi står inför stora utmaningar för att kunna nå det regionala målet om att färdigställa 22 000 bostäder per år fram till 2030. Denna studie gjordes i början på året och resultaten baseras på den ekonomiska situation som rådde då. Det är ännu för tidigt att säga hur Covid-19-krisen kommer att påverka efterfrågan på bostadsmarknaden. Region Stockholm kommer fortsatt att arbeta för att antalet nya bostäder i regionen ska öka, säger Hanna Wiik, förvaltningschef, tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

LÄS ÄVEN: Varning för fastighetskrasch – nyanlända har inte råd att köpa nya bostäder

I Stockholms län är det bara i Danderyd som hälften av hushållen har råd och lust att köpa nyproducerade bostadsrätter.

Med två personer i hushållet ökar chansen för en efterfrågan på nya hyresrätter men ändå är det över hälften av tvåmanshushållen i kommunerna Salem, Solna, Upplands-Bro, Huddinge, Järfälla, Stockholm, Upplands Väsby, Sundbyberg, Södertälje, Norrtälje och Botkyrka som inte matchar nyproduktionshyrorna.

– Om en majoritet av invånarna inte kan efterfråga nyproduktionen måste man försöka sänka kostnaderna, säger Gustav Hemming (C) med ansvar för Stockholms läns långtidsplanering.

Samtidigt väntas länets befolkning att växa med 500 000 människor till totalt 2,9 miljoner år 2035, något som enligt Hemming riskerar leda till trångboddhet och socialt negativa effekter.