Regeringen: Folket ska ”absolut inte” få bestämma om medlemskap i Nato

Svenska folket fick i folkomröstning ta ställning till medlemskap i EU och sedan också EMU/euron. Det stora steget att efter 73 års alliansfrihet efter Natos bildande nu gå med i unionen, där även det islamistiska Turkiet ingår, ska svenskarna däremot inte få säga ja eller nej till. ”Absolut inte” säger utrikesminister Ann Linde (S) och får stöd av statsminister Magdalena Andersson (S).

Det är idag endast ett parti, vänsterpartiet, som förespråkar en folkomröstning om svenskt Natomedlemskap. Sverigedemokraterna var tidigare helt emot men förklarade sig sedan åsiktslösa i frågan med reservationen att folket skulle få avgöra beslutet i en folkomröstning. Nu har partiet släppt även det villkoret, ett beslut som det råder delade meningar om bland SD:s väljare.

Tillfällig eller permanent svängning i opinionen

Efter Rysslands invasion av Ukraina har folkopinionen svängt så att det idag finns en knapp majoritet för Nato. Det råder däremot olika uppfattning om huruvida detta kan anses vara en varaktig svängning eller bara en akut och övergående reaktion på kriget i Ukraina.

Somliga menar att Sverige borde skynda långsamt för att säkerställa folkopinionens stabilitet. Andra anser att det inte finns tid för det utan att Sverige med hänvisning till Rysslands ökade aggression snabbt måste ansöka. I synnerhet menar man att det är bråttom om Finland väljer att gå med.

I diskussionen efter den ryske presidenten Vladimir Putins krav på stopp för fortsatt utvidgning av den västliga föresvaralliansen, var det bärande motargumentet att varje land självständigt måste få avgöra. För svenskt vidkommande menar man i kontrast att vi måste göra likadant som Finland.

S-regeringen vill avgöra frågan själv

För Socialdemokraterna, som fortfarande officiellt är emot ett svenskt Natomedlemskap, är skälet att undvika en folkomröstning delvis ett annat. Man vill att regeringen ska äga beslutet och inte kunna köras över av medborgarna.

Av samma skäl vill statsminister Magdalena Andersson inte heller att frågan ska föreläggas riksdagen, där det i nuläget finns en majoritet för Natomedlemskap. Nato eller inte är enligt regeringen en fråga som bör avgöras i Rosenbad och på Sveavägen 68.

Formellt har regeringen rätt att fatta beslutet utan stöd hos vare sig riksdag eller folkmajoritet. Det finns heller inget i Natos regler som säger att en inlämnad ansökan måste vara förankrad i ett tydligt demokratiskt mandat. Däremot måste det ansökande landet konstitutionellt vara en demokrati.

På en presskonferens på fredagen avvisade Magdalena Andersson kategoriskt idén om en folkomröstning. I en intervju med media gav utrikesminister Ann Linde (S) samma besked.

– Absolut inte.

Mycket som svenskarna inte vet

Som huvudskäl för att det är en dålig idé att låta folket rösta åberopade Magdalena Andersson till den avsaknad av demokratisk transparens som av hävd och tradition råder på det försvarspolitiska området. Med hänvisning till rikets säkerhet är mycket av vad som sker här hemligstämplat.

Eftersom väljarna inte vet vad Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och landets underrättelsetjänster i verkligheten gör bakom kulisserna, menar statsministern att väljarna är för oinformerade för att kunna ta ställning till Nato – det är en fråga som bäst avgörs av experterna och den mindre krets av invigda som har insyn i försvarsangelägenheterna.

– Det finns viktiga frågor i en sådan folkomröstning som man inte kan diskutera. Viktig fakta som inte kan komma upp på bordet, konstaterade Andersson på fredagens pressträff.

Vill även hålla riksdagen utanför

Statsministern avvisade också fortsatt kraven för de Natovänliga borgerliga partierna att förankra ett beslut om svenskt medlemskap i Nato i riksdagen. M-ledarens påtryckningar för detta menade Andersson var ett ”beklagligt” sätt att ställa till med bråk.

– Jag kan bara beklaga att Ulf Kristersson gång på gång tycks söka konflikt i de här frågorna.

Folkomröstning skulle ”riva upp sår i befolkningen”

Utrikesministern anförde ett ytterligare skäl för att inte låta svenskarna rösta om medlemskap i Nato. Den svenska demokratin går inte att lita på menade hon – svenskarna riskerar att rösta ”fel”. Det är ”smashläge” för krafter som vill sprida desinformation vid en sådan omröstning.

Linde uttryckte även omsorg om svenskarnas psykiska välbefinnande som skäl att skydda dem från en folkomröstning som hon menar riskerar att ”polarisera och riva upp sår i befolkningen”.

Regeringen har tillsatt en ”analysgrupp” som nu snabbutreder Natofrågan internt. Om drygt två veckor ska den vara klar och då har regeringen och Socialdemokraterna aviserat att man ska ge besked om hur man tänker agera.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mats Dagerlind

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.