Regeringens utredare: kommuner ska kunna beslagta privatpersoners mark utan att betala en enda krona

4100shares41000I juni beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdraget att se över kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk. Uppdraget gick till Nooshi Dadgostar (V). Syftet med utredningen var att kommunerna i högre utsträckning skulle kunna säkerställa att i detaljplaner tillskapade byggrätter tas i anspråk ”utan onödigt dröjsmål”. Ett av … Fortsätt läsa Regeringens utredare: kommuner ska kunna beslagta privatpersoners mark utan att betala en enda krona