morgan-johansson-presskonferens-93773
Inrikes

Regeringen inför ”humanitär skyddsgrund” – en anstormning av asylsökande befaras

Publicerad 4/8/2021
Annons

Vid lunchtid på torsdagen kallade regeringen till presskonferens för att presentera innehållet i den migrationspolitiska lagrådsremiss man tagit fram som om det finner stöd när det läggs fram som en proposition i riksdagen ska utmynna i en ny permanent lagstiftning på området och ersätta den tillfälliga lag som infördes som en följd av migrantkrisen 2015. Nya lättnader och undantag ska ge fler möjlighet att komma till och stanna i Sverige.

Regeringen representerades vid pressträffen av migrationsminister Morgan Johansson (S) och jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP). Johansson inledde med att genom att visa ett antal diagram bedyra att Sverige nu har en invandring som inte är högre än andra EU-länder och menade att de som i den politiska debatten hävdar något annat har fel. Samhällsnytt har samtidigt i flera artiklar rapporterat hur antalet uppehållstillstånd legat på rekordnivåer även efter 2015 och högre än de övriga nordiska länderna tillsammans.

Johansson sade vidare att intentionen med den nya permanenta lagstiftningen är att Sverige ska fortsätta ligga på samma volymer i mottagandet som åren efter 2015. Samtidigt presenterades en rad förslag som ska göra det lättare att få uppehållstillstånd i Sverige jämfört med den tillfälliga lag som nu gäller men som löper ut den 20 juli i år. Farhågor har från oppositionspolitiskt håll rests om att de nya lättnaderna och undantagen ska leda till en ytterligare ökad anstormning av migranter till Sverige.

Nya ”ömmande omständigheter” och ”humanitär skyddsgrund”

Enligt förslaget ska det bland annat införas nya ”ömmande omständigheter” och en vidgad ”humanitär skyddsgrund” som skäl för att få uppehållstillstånd utöver vad som gällt tidigare. Så kallade ensamkommande gymnasiemigranter ska nu kunna få sina tidigare avslag på att stanna omprövade ytterligare en gång.

Fler undantag i försörjningskraven ska införas både för asylsökande och deras anhöriga. Det ska också bli lättare att få ta hit en person som man haft en kärleksrelation med i hemlandet. Funktionsnedsatta som av det skälet inte kan försörja sig och har stora behov är en annan kategori som ska undantas från de allmänna kraven. Även kvotflyktingar ska ges särskilda undantag från försörjningskrav för sig själva och anhöriga.

Tillfälliga uppehållstillstånd fortsatt huvudregel

I andra änden behålls mycket av de förändringar som gjordes i den nu gällande tillfälliga lagstiftningen jämfört med den lag som gällde tidigare. Tillfälliga uppehållstillstånd ska fortsatt vara huvudregel i stället för permanenta. Dessa ska sedan kunna förlängas i omgångar eller omvandlas till permanenta på individuell bedömningsbasis.

De idag gällande försörjningskraven för att som migrant ta hit sina anhöriga blir enligt förslaget också kvar men mildras samtidigt genom ett antal utökade undantag.

Grovt kriminella får ”vänta längre” på uppehållstillstånd

För att få permanent uppehållstillstånd ska som huvudregel gälla att man kan försörja sig, att man lärt sig svenska och skaffat sig erforderliga kunskaper om det svenska samhället. För att få medborgarskap ska kraven på detta vara ytterligare något högre. Grov brottslighet ska också innebära att man får ”vänta längre” på permanent uppehållstillstånd och medborgarskap än annars förklarade Johansson.

Illegala invandrare ska enligt migrationsministern framgent inte omfattas av lika generösa regler som legala. Några konkreta åtgärder för att ändra på de regler som tidigare röstats igenom och som idag ger illegala omfattande rätt till samhällsservice i Sverige framlades samtidigt inte.

I linje med Migrationskommitténs betänkande

Det mesta av lagrådsremissens innehåll är i linje med vad man i olika partikonstellationer kom fram till i den så kallade Migrationskommitténs slutbetänkande. Flera partier valde dock att lämna kommittén i förtid. Som namnet antyder ska den lagrådsremiss som presenterades på torsdagen nu gå på remiss till lagrådet och därefter omvandlas till en proposition för riksdagen att ta ställning till.

Morgan Johansson bedömde vid pressträffen utsikterna som goda att få igenom förslagen med stöd även från de partier ”till höger” som är kritiska och vill se en stramare migrationslag och -politik. Detta eftersom resultatet av ett nej till propositionen skulle leda till att den gamla lagen åter träder i kraft som enligt migrationsministern är den mest liberala som Sverige någonsin haft. Detta bedömde Johansson att oppositionspartierna ställda inför ett val ska se som det sämre alternativet.

Gamla utvisningsbeslut ska omprövas

Den nya humanitära skyddsgrunden ska enligt regeringen kunna prövas även mot tidigare lagakraftvunna utvisningsbeslut. Morgan Johansson har tidigare aviserat att så inte skulle bli fallet men medgav på presskonferensen att så kan komma att ske för bland annat de många tusen ”gymnasieafghaner” som idag uppehåller sig i Sverige med stöd i en omstridd speciallag.

I de fall de inte uppfyller kraven på att få stanna men det kan anses ”orimligt” att de ska lämna Sverige ska utvisningsbeslut kunna rivas upp med hänvisning till den utvidgade humanitära skyddsgrund som enligt regeringsförslaget ska införas. Varken Johansson eller Stenevi kunde vid pressträffen svara på hur många gymnasiemigranter detta kan komma att gälla.

”Invandrarna bär upp Sveriges välfärd”

I svar på en fråga från media på om regeringen delar oppositionspartiernas hållning att Sverige ska ha en invandring som är bra för landet menade Morgan Johansson att invandringen alltid varit det. Med siffror om hur många läkare och vårdbiträden som är födda utomlands slog migrationsministern fast att det är invandrarna som ”bär upp Sveriges välfärd”.

SD: ”Vi går till val på att riva upp lagen”

Från oppositionspolitiskt håll riktas skarp kritik mot lagförslaget. Hårdast är Sverigedemokraterna som via partiledare Jimmie Åkesson aviserar att partiet kommer att gå till val på att riva upp lagen om den genomförs med de lättnader och undantag som presenterats.

Den ytterligare amnestin för afghanska gymnasiemigranter är något som även M och KD är kritiska till. Man kritiserar också att flera av de skärpta krav för att få permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap som aviserats inte införs direkt när lagen införs utan skjuts på en obestämd framtid.

Liberalerna befarades innan lagrådsremissen presenterades sätta sig på tvären och hävda att den utgör ett brott mot Januariöverenskommelsen. Men efter regeringens pressträff förklarade Nyamko Sabuni att L inte ser de ytterligare uppluckringarna av asyllagstiftningen som något sådant avsteg från JÖK utan accepterar dessa.

Tillfällig lag löper ut 20 juli

Den nya lagen är tänkt att träda i kraft den 21 juli, dagen efter att den nu gällande tillfälliga lagen löper ut. Riksdagen måste för att det ska kunna ske ha tagit ställning till propositionen före midsommar.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1071Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons