riksdagen_invandring
Inrikes

Regeringen med stödhjulspartier säger nej – vill inte utreda invandringens konsekvenser för välfärden

Publicerad 12/16/2020
Annons

I tisdags tog riksdagen ställning till ett initiativ från Sverigedemokraterna i vilket man uppmanar regeringen att genomföra en analys av vilka konsekvenser de nyligen presenterade lagförslag om ytterligare liberalisering av invandringspolitiken får för den svenska välfärden i form av ökade kostnader och belastning. De rödgröna regeringspartierna, stödhjulspartierna C och L samt Vänsterpartiet röstade dock nej till att redovisa detta för väljarna.

Kritiken har varit hård mot de många lättnader för att få uppehållstillstånd i Sverige som regeringen på initiativ av Miljöpartiet i en promemoria för en dryg vecka sedan meddelade att man vill införa. Det handlar bland annat om lägre trösklar för att få anhöriginvandra och sänkta krav på egen försörjning.

Sverigedemokraterna är det parti som reagerat starkast på regeringens planer att öka invandringen och dess kostnader ytterligare. Även M och KD har varit kritiska och gav på tisdagen sitt stöd åt SD:s initiativ om en konsekvensanalys. Det räckte dock inte för en riksdagsmajoritet.

De fem partierna hänvisar till att en konsekvensanalys redan har gjorts inför att förslagen om ytterligare liberalisering av invandringen togs fram. Den analysen menar dock tunga remissinstanser som Pensionsmyndigheten är mycket bristfällig. Man riktar bland annat skarp kritik mot att de ekonomiska effekterna av den ökade tillströmningen av migranter inte har beräknats på ett riktigt sätt.

LÄS ÄVEN: Regeringen föreslår radikal liberalisering av invandringen – SD rasar

SD:s representant i migrationskommittén, Jonas Andersson, kommenterar i ett pressmeddelande de fem partiernas nej till en konsekvensanalys, ett ställningstagande som han menar är ansvarslöst och ett brott mot grundlagen:

– Vi vet sedan tidigare att invandringspolitiken inneburit stora negativa konsekvenser för både pensionerna och välfärden i stort, men trots detta säger regeringen alltså blankt nej till att utreda vad migrationen fortsättningsvis kommer kosta svenska folket. Det är direkt ansvarslöst.

– Så sent som härom veckan presenterade regeringen ytterligare liberaliseringar av migrationspolitiken, men inte heller där görs någon analys av vilka konsekvenser en sådan liberalisering får för välfärden och det svenska samhället. Istället viftar man bort frågan i vaga formuleringar.

– Regeringen har tidigare kritiserats av Riksrevisionen för att man inte gör fullgoda konsekvensanalyser av migrationspolitiken. Nu delas kritiken av Pensionsmyndigheten, men regeringen vägrar fortfarande att fullgöra sin grundlagsstadgade skyldighet att utreda konsekvenserna av sin egen politik. Den naturliga följdfrågan för många blir vad det är man egentligen vill dölja.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons