Att fuska till sig studiestöd och studiemedel från de svenska skattebetalarna har eskalerat i takt med att de kriminella invandrargängen upptäckt att man kan tjäna mer pengar på att lura godtrogna svenska myndigheter än på att sälja knark. Men nu aviserar Sverigedemokraterna och de tre borgerliga regeringspartierna att man ämna sätta stopp för mångmiljonbedrägerierna.

Utbildningsminister Mats Persson (L) beskriver de åtgärder man nu vidtar för att stoppa de gängkriminellas brott mot Centrala Studiestödsnämnden (CSN) som ”de tuffaste i modern tid”. De nya rutinerna för att täppa till hålen är på plats tidigast nästa höst. Till dess är systemen fortsatt blottade för den systemhotande brottsligheten.

För några månader sedan avslöjades hur de kriminella invandrargängen genom att fabricera pilotstudier lurar till sig mycket stora summor skattepengar i förskottsutbetalningar från CSN. I en härva återfinns 19 gängkriminella personer och kopplingar till ökände gängledaren Rawa ”Kurdiske räven” Majid.

SD och regeringen ämnar sätta stopp

Men på torsdagen meddelade regeringen och SD att man i slutet av nästa år sätter stopp för detta.

– Nu vidtar vi tuffaste åtgärderna i modern tid, och det gör vi för att vi ser att det här är ett stort problem och vi jobbar så snabbt vi bara kan, sade utbildningsminister Mats Persson (L).

Beskedet kom efter ett regeringssammanträde på torsdagen där det beslutades att CSN får i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa att utbetalningar av studiemedel inte går direkt ned i de kriminella invandrargängens fickor.

Under 2022 upptäckte CSN bedrägerier med studiemedel vid utlandsstudier till ett belopp på drygt 32 miljoner kronor. Men mycket fusk kan ha gått under radarn och det fuskas även med andra delar av studiestödet än det för utlandsstudier.

Utbildningsministern: ”Fasansfulla bidragsbrott”

Regeringen har alltså inte några färdiga förslag på vilka åtgärder som ska vidtas, utan överlämnar det till CSN att ta fram förslag på. Utbildningsministern vill inte i nuläget spekulera i vilka dessa kan blir men säger att det ”hypotetiskt” kan handla om att ändra i förordningar och/eller tillämpningen av lagar.

– Vi behöver se över vilka regler som finns så att vi på det sättet kan stoppa fuskarna och komma åt de här fasansfulla bidragsbrotten.

Fusk med skolavgift för utlandsstudier

I synnerhet är det de omfattande förskottsutbetalningarna för uppgivna studier som invandrargängen fokuserat på att tillskansa sig i sina bedrägerier. Regeringen och SD nämner som ett tänkbart förslag att möjligheten att kvittera ut sådana kan begränsas.

Bland annat kan personer, även migranter, bosatta i Sverige få skolavgiften betald av de svenska skattebetalarna om man väljer att plugga på ett lärosäte i utlandet där utbildningen kostar pengar. Detta har skapat stora möjligheter för gängkriminella att vittja den svenska staten på pengar.

Den här möjligheten att få sina utlandsstudier betalda av skattebetalarna har ifrågasatts i sig. Regeringen vill dock inte ta bort möjligheten och CSN ska nu som en del av uppdraget utröna och sedan redovisa vilka konsekvenser man tror att det skulle få för i Sverige bosatta studenters möjlighet att fritt välja skolor utomlands och få betalt för att gå där.

– Vi vill minimera riskerna att det här ska påverka hederliga studenter och kommer att vidta åtgärder som är träffsäkra just mot de som fuskar. Vi tycker att det finns ett stort värde i att unga människor i Sverige kan plugga utomlands oavsett hur stor plånboken är, sade Persson.

Utredning klar i april nästa år

CSN har på sig fram till början på april nästa år att slutföra sin utredning. Därefter ska enligt utbildningsministern de föreslagna åtgärderna implementeras snabbast möjligt, vilket troligtvis är ett halvår senare inför det årets hösttermin men i vissa fall ännu senare.

– Man kan tänka sig att en del åtgärder kommer gå att få på plats mycket, mycket snart. Och en del andra åtgärder kommer att ta längre tid. Men inriktningen är mycket tydlig, att det ska vara tuffare att vara brottsling i Sverige, säger Persson i en kommentar till SvD.