Foto: Frankie Fouganthin.

Inrikes

Region Stockholm trixar med budgeten – fördubblar kostnaden för skattebetalarna

Publicerad 12/22/2019
Annons

Region Stockholm sa under hösten upp cirka 300 läkare och 400 undersköterskor. Anledningen uppgavs vara besparingskrav. Nu sker dock upphandlingar med privata företag för att hyra in samma typ av personal som nyligen fick gå.

Ytterst politiskt ansvarig för sjukvården i region Stockholm är finansregionrådet Iréne Svenonius (M). I november hävdade hon i Aftonbladet att anledningen till massuppsägningarna var dels att: ”Stockholm, liksom en majoritet av landets regioner, brottas med en svår ekonomi”.

Trots den svåra ekonomiska situationen förhandlar nu Region Stockholm med privata företag för att ta in så kallade hyrläkare, i en upphandling värd upp till 648 miljoner kronor. Utöver detta sker upphandling om sjuksköterskor för upp till 770 miljoner och undersköterskor för 3.4 miljoner kronor.

Hyrpersonal beräknas, enligt Läkartidingen, inom sjukvården vara 45-200 procent dyrare än att ha fast anställd personal. Trots detta säger Region Stockholm alltså först upp personal för att sedan hyra in samma typ av personal. Syftet med uppsägningarna kan alltså omöjligen vara att spara pengar.

Budgettrolleri

Bloggen Corncopia har lanserat hypotesen att uppsägningarna egentligen beror på budgettrolleri snarare än sparande.

”Med färre fast anställda kan man lägga en stramare budget och låtsas ha den i balans. Sedan hyr man istället in personalen och skjuter över budgeten i ett fall av suboptimering, där budgeten måste vara i balans när den läggs, men inte behöver vara det i verkligheten”, skriver Cornucopia.

Fast anställd personal utgör fasta kostnader. Dessa måste tas upp som utgifter i budgeten. Därför sparkas personalen mot slutet av året, vilket gör utgifterna lägre och budgeten därmed snyggas till.

En stram budget kan då presenteras men när den väl är klubbad ökar plötsligt kostnaderna på grund av inhyrd personal. Detta ger i sin tur ett underskott i verksamheten.

Denna manipulation av budgeten orsakar, enligt Corncopia, drygt en fördubbling av kostnaderna för skattebetalarna.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
826Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons