Den så kallade reduktionsplikten kritiseras i en färsk rapport från Riksrevisionen. Anledningen är att den medför stigande drivmedelspriser, samtidigt som det finns frågetecken kring vilken påverkan på miljön och klimatet den har.

Reduktionsplikten infördes 2018 med brett politiskt stöd – av riksdagspartierna var det endast Sverigedemokraterna som förhöll sig kritiskt. I korthet går den ut på att andelen biodrivmedel succesivt ökas varje år i den bensin och diesel som säljs i Sverige.

Tanken är att på sikt helt sluta använda fossila bränslen som drivmedel, och därmed upphöra med utsläpp av fossilt kol i atmosfären. En ökande andel koldixoid i atmosfären anser vissa leder till existenshotande global uppvärmning.

Kritiseras av Riksrevisionen

Kritiker har menat att reduktionsplikten är verkningslös ”symbolpolitik” som är skadlig för ekonomin eller till och med för miljön. Anledningen är inte minst att de biodrivmedel som blandas i fordonsbränslena ofta är dyra och importeras från utlandet. Vissa av dessa kritiker har dock avfärdats som ”klimatförnekare”.

Nu stämmer emellertid Riksrevisionen delvis in i kritiken mot reduktionsplikten. I en färsk rapport menar myndigheten, som granskar statens arbete, att reduktionsplikten drivit upp drivmedelspriserna mer än regeringen räknat med. Anledningen är att biodrivmedlen blivit dyrare än väntat.

Vidare skriver Riksrevisionen att ”reduktionspliktens nuvarande utformning inte är genomförbar” och att den bygger på ”bristfälliga konsekvensanalyser”.

Dessutom ifrågasätts till och med klimatnyttan med reduktionsplikten om ”råvaror som används till biodrivmedelsproduktion i sina alternativa användningsområden ersätts med fossila råvaror”.

Kräver ”fullständiga konsekvensanalyser”

Överlag anser Riksrevisionen att reduktionsplikten ”kan bidra till klimatpolitiska mål på ett effektivt sätt”, men menar att utformningen av den bör ses över.

Riksrevisionens tar delvis avstamp i en rapport om reduktionsplikten som Energimyndigheten publicerade strax efter riksdagsvalet i höstas, där förslag på förändringar förs fram.

Samtidigt uppmanas regeringen ge Energimyndigheten i uppdrag att, tillsammans med andra myndigheter, ”ta fram fullständiga
konsekvensanalyser” av nya utformningsalternativ för reduktionsplikten.

LÄS ÄVEN: EXKLUSIVT: Forskare förklarar: Därför räddas inte klimatet – trots högre dieselpris