På måndagen meddelar Granskningsnämnden att SR-programmet fälls för att inringare i två separata sändningar har uttalat sig på ett sätt man menar är kränkande om invandrare.

I det första fallet ringde en kvinna in och debatterade ämnet våld i skolan. Hon menade bland annat att invandrarpojkar uppfostras annorlunda och att det är ”djungelns lag som gäller” i många av dessa länder.

Kvinnan menade också att man måste slå näven i bordet och säga att ”nu jävlar anamma får det vara slut på det här” för att kunna nå fram i våldsamma situationer och att det är för mycket daltande i Sverige.

Enligt anmälan gav kvinnan ”uttryck för rasistiska och grovt kränkande åsikter om invandrare”, detta på grund av att hon pekade ut just ”invandrarpojkar” och dessas uppfostran som roten till problemet.

Enligt nämnden var flera av inringarens uttalanden ”uppenbart kränkande mot personer med invandrarbakgrund” och man fäller därmed programmet.

Fall nummer två

Det andra fallet handlar om en inringare som tog upp det så kallade särskilt utsatta området Biskopsgården i Göteborg och invandrares dåliga beteende i tvättstugan där. Inringaren påpekade även att det inte går att blanda så mycket invandrare med ursprungsbefolkningen och att området präglas av hög och våldsam kriminalitet.

Enligt anmälan gjorde programledaren fel som inte ifrågasatte de påstått rasistiska åsikterna.

Nämnden bedömer inringarens uttalanden, däribland att det inte fungerade att ”blanda in så mycket invandrare med ursprungsbefolkningen” samt att Sverige inte borde ”importera ännu mer problem”, som grovt kränkande. Man anser även att denne hade ”en uppenbart kränkande och stereotyp bild av invandrare”.

Då man inte anser att programledaren på ett adekvat sätt tog avstånd från inringarens uttalanden fälls programmet.