S-kravet: Präster ska tvingas viga homosexuella
Sundbybergs kyrka / Jesper Eneroth (S). Faksimil Facebook.

Att Svenska kyrkan sedan 2009 viger samkönade par räcker inte, menar Socialdemokraternas gruppledare i kyrkomötet. Präster som nekar ska anses agera diskriminerande och därmed kunna avkragas, skriver han i en motion inför årets kyrkomöte.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivå. Varje år sammanträder ledamöter och biskopar i två sessioner för att debattera och fatta beslut om kyrkans framtid.

I en motion till årets möte, skriver Jesper Eneroth, ledamot för Socialdemokraterna och gruppledare för nomineringsgruppen i kyrkomötet, att en präst ska kunna förklaras obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst om denne diskriminerar någon på grund av kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Han specificerar att det ska anses diskriminerande att avstå från att viga ett samkönat par “enbart med motiveringen att paret är av samma kön”, uppger Dagen.

– Jag tycker att kyrkans ordning måste vara överordnad enskilda ämbetsbärares uppfattning. Som medlem i Svenska kyrkan ska man kunna ha olika uppfattningar, men som präst i Svenska kyrkan har man ett ansvar för att ställa upp för kyrkans ordning, och inte göra skillnad på kön vid vigsel, säger han till Kyrkans tidning.

LÄS ÄVEN: Präster inför Pride: Vill öppna Svenska kyrkan för månggifte och gruppsex

Vill straffa präster som vägrar

Trots att Svenska kyrkan sedan 2009 viger samkönade par menar Eneroth att det är viktigt att samtliga präster tvingas acceptera att utföra riten. Den som vägrar anser han bör avkragas och förklaras obehörig.

– Jag kom med i kyrkomötet 2013 och var inte med 2009. Beslutet var att man ändrade ordningen för vigsel, och inte gör skillnad på kön. Min motion går ut på att alla präster ska följa det, säger han.

Sammanlagt 85 motioner har inkommit från kyrkomötets ledamöter inför höstens sammanträden. Bland annat föreslås att kyrkomötet ska uttala sitt stöd för den ortodoxa kyrkan i Ukraina samt att kyrkomötet ska ta avstånd från omvändelseterapi för hbtqi…-personer.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Almgren

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.