malmo-s-sd
Inrikes

S rusar och SD rasar i alltmer invandrardominerat Malmö

Publicerad 6/10/2022
Annons

Malmös förändrade demografi mot en stad som domineras av invandrare, en stor andel bidragsberoende, avspeglar sig alltmer i stödet för de olika politiska partierna. Tydligast syns effekten hos sympatierna för Socialdemokraterna som pekar kraftigt uppåt medan de för Sverigedemokraterna pekar lika kraftigt nedåt.

Malmö är en stad som i många år befunnit sig i ett tillstånd av kommunal konkurs. Staten skjuter varje år till miljardbelopp för att täcka det enorma underskottet i den lokala budgeten.

Som en av landets största och mest gynnsamt geografiskt placerade städer borde Malmö vara en ekonomisk motor som höll andra mer missgynnade delar av Sverige under armarna ekonomiskt. I stället har staden förvandlats till en av de största bördorna.

Huvudförklaringen är en omfattande inflyttning av utomvästliga migranter. Etniska svenskar flyttar tvärtom ut och är nu i minoritet i Malmö. Tittar man på de yngre åldersgrupperna kommer denna demografiska utveckling att accentueras ytterligare i framtiden.

Höga bidragsberoendet gynnar S

En mycket stor andel av Malmös nya invandrade befolkning saknar arbete och har sin försörjning genom socialbidrag. I stället för skattepengar in till staden blir det skattepengar ut – det vill säga en dubbelt negativ effekt på stadens offentliga finanser.

Många migranter kommer aldrig ut i arbete och för de som gör det tar det i de flesta fall många år, inte sällan decennier. Att rösta på ett parti som man upplever är en garant för bibehållna bidrag har därför högsta prioritet.

Partier som vill skära ned på bidragen och har en politik för att få bidragsberoende invandrare att lämna Sverige hamnar får det av naturliga skäl allt svårare att hitta väljare i en stad som Malmö.

Demografisk förändring avspeglar sig i opinionen

Detta avspeglar sig nu allt tydligare i opinionsundersökningar. Samtidigt som Socialdemokraterna ökar kraftigt i opinionen, minskar stödet för Sverigedemokraterna drastiskt.

Enligt SCB:s senaste mätning har S under den innevarande mandatperiod ökat från från 24 till 36 procent. Samtidigt har stödet för SD gått ned från 21 till 12 procent.

Även om sättet som SCB mätt på och underlaget delvis kan ifrågasättas är trenden tydlig. Tittar man på enskilda valkretsar för så kallade ”utsatta” områden blir det än tydligare att Socialdemokraterna etablerat sig som det stora invandrarpartiet i Sverige.

Genom att migranter som inte är svenska medborgare, inte har etablerat sig i eller kan något om det svenska samhället eller ens lärt sig tala svenska har full rösträtt i kommunal- och regionval får den demografiska utvecklingen ett större politiskt genomslag idag jämfört med innan detta blev tillåtet.

Nedan resultatet i kommunvalet för en valkrets i invandrardominerade Rosengård i Malmö:

Resultaten har jämförts med hur det brukar se ut för det styrande partiet i totalitära diktaturer och det har satts frågetecken kring om motsvarande också gäller hur man gått till väga för att uppnå dessa resultat.

Motsvarande utveckling nationellt

Den socialdemokratiska regeringen har även snabbat på processen att erhålla svenskt medborgarskap. Förra året sattes nytt rekord i utdelade sådana och för utomvästliga ursprungsländer som Syrien och Somalia är rekordsiffran än högre – något som statstelevisionen ansåg var en lämplig nyhet att toppa med på Sveriges nationaldag.

Att medborgarskap numera delas ut efter endast en kort tid i Sverige och utan krav på etablering eller integrering i det svenska samhället är något som gynnat Socialdemokraterna också på nationell nivå. De till riksdagsvalet röstberättigade i Rosengård röstar procentuellt på samma sätt, till och med en ytterligare övervikt för S:

Malmö är tillsammans med städer som Södertälje och kommuner som Botkyrka pionjärer för den demografiska och i spåren av den även politiska utveckling som inom kort kommer att omfatta hela landet. Med det tempo på i storleksordningen 100 tusen uppehållstånd om året som Sveriges befolkning nu ökar med, infaller brytpunkten för när svenskar är en minoritet i Sverige som helhet år 2065.

Valresultat om endast invandrare fick rösta

Från sin partisympatiundersökning har SCB också extraherat fram siffror på hur valresultatet skulle bli om endast utrikes födda röstade i valet. S skulle då få 48,7 procent, V 8,6 procent och MP 4 procent, vilket sammantaget ger en betryggande regeringsmajoritet på 61,3 procent.

För den större gruppen väljare med utländsk bakgrund är motsvarande siffror 46,7 procent för S, 9,6 procent för V och 4,2 procent för MP. Sammanlagt 60,5 procent.

Felmarginalen för dessa siffror är dock större eftersom underlaget (än så län ge) är mindre än för väljare med svensk bakgrund. Tydligt är ändå att tyngdpunkten i svensk politik förskjuts åt vänster i takt med att andelen med utländsk bakgrund ökar i befolkningen. Framför allt visar siffrorna att Socialdemokraterna gynnas kraftigt.

Att man i de här delmätningarna inte kommer upp i lika höga siffror som de ovan redovisade i ”utsatta” områden beror på att grupperna utrikes födda och personer med utländsk bakgrund är mer heterogen än de invandrare som bor i exempelvis Rosengård.

I riket som helhet finns många som inte är svenskar men inte heller har utomvästlig asylbakgrund och är bidragsberoende. För dem är Socialdemokraterna inte samma självklara val.

S förklaring: ”SD:s desperation lyser igenom”

Joakim Sandell, är både riksdagsledamot för S och ordförande för partiet i Malmö. Han vill inte kännas vid bilden av Socialdemokraterna som ett parti som håller sig kvar vid makten genom massiv invandring och löften till invandrarna om bidrag.

Att S rusar och SD rasar tror han i stället beror på att de sistnämnda ”höjt tonläget” och ”deras desperation lyser genom”. Sandell nämner som exempel på det misstroende som SD i dagarna väckte mot länge hårt kritiserade och i KU flerfaldigt prickade justitieminister Morgan Johansson (S).

Även om opinionsförändringarna är tydligast i Malmö syns de som en konsekvens av den förändrade demografin i hela Skåne. Landskapet har traditionellt varit SD:s starkaste fäste geografiskt men i takt med att skåningar krymper som andel av befolkningen och migranter från Mellanöstern och Afrika står partiet inför en svår utmaning.

I SCB:s stora opinionsmätning som publicerades för en vecka sedan backar Sverigedemokraterna i syd (Skåne och Blekinge) med över fyra procentenheter, från 23,8 % till 19,6 på bara ett halvår. Trenden är inte ny, i november 2019 noterade SD ett stöd i den här delen av landet på hela 30,2 %.

Sifforna ifrågasätts av statsvetare

Statsvetare sätter dock frågetecken även kring hur denna SCB-mätning har genomförts. Raset förefaller alltför stort för att vara riktigt trovärdigt menar man och det kan finnas intresse av att utmåla SD som ett parti på nedgång då negativa såväl som positiva framställningar av ett partis popularitet ofta förvandlas till självuppfyllande profetior som kan påverka valutgången.

– Skåne och Blekinge har alltid varit SD:s starkaste fäste men nu har man tappat till Småland, Värmland, Dalarna och Gästrikland. Jag ställer mig undrande till det, jag vill se valresultatet innan jag tror på detta, säger exempelvis statsvetaren Anders Sannerstedt i en kommentar till Expressen.

Sannerstedt vill inte tro att SCB medvetet agerat för att få en sådan slagsida i siffrorna men att tillfälligheter troligen spelat in på grund av för få deltagare i undersökningarna. Den anrika statistikmyndigheten borde kanske ha varit mer självkritisk till resultatet och inte ha publicerat siffrorna utan frågetecken.

– Det skulle vara mycket överraskande. Jag misstänker att slumpen har spelat in. Om det skulle vara de här stora förändringarna, skulle det troligtvis finnas en överströmning mellan de här partierna men det är ingenting som jag har sett.

Sannerstedt är som en delförklaring inne på vad många andra bedömare sagt – att Socialdemokraterna som regerar Sverige tjänar på det försämrade säkerhetsläget med kriget i Ukraina. Sittande regeringar brukar gynnas av yttre hotbilder.

Omvänt har regeringen också varit framgångsrik med och fått draghjälp från media att framställa SD som ett ryssvänligt parti. När opinionsvindarna om Nato nu vänt har det tidigare Nato-kritiska partiet sjunkit i förtroende även om man formellt bytt fot i frågan.

Enligt Sannerstedt ska man inte dra för stora växlar av SCB:s siffror inför valet. Mycket kan hända som förändrar opinionsläget menar han.

SD Skånes ordförande tror på upphämtning i valrörelsen

Mikael Eskilandersson är distriktsordförande för SD Skåne. Konfronterad av Expressen med mätningarna konstaterar han att det inte är några lysande siffror men säger samtidigt att ”med tanke på omvärldsläget och den ryska invasionen av Ukraina är det väntat med en nedgång i opinionen”.

När andra partier, även Socialdemokraterna börjat kopiera allt större delar av SD:s politik ökar också konkurrensen om väljarna, konstaterar han.

– Partiet har dock fortfarande gott om tid att återta förlorad mark och omkalibrera inför valrörelsen.

På nationell nivå ligger Sverigedemokraterna fortfarande på en relativt hög nivå och med bättre siffror än i det senaste riksdagsvalet. Man noterar dock inte samma rekordframgångar som mellan tidigare val. Redan i valet 2018 syntes en viss avmattning i partiets ökning.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
780Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons