Så här många nya medborgare får rösta i valet 2022

Varje år får tiotusentals människor svenskt medborgarskap. Det innebär att de även får rösta i det svenska riksdagsvalet. Men hur många medborgarskap har Sverige delat ut sedan valet 2018 och varifrån kommer dessa personer? Läs nedan för att finna ut!

Efter riksdagsvalet 2018, som hölls i september månad, delade Sverige ut 15 116 medborgarskap för kvarvarande månader, alltså oktober till och med december. År 2019 delades 74 924 medborgarskap ut. 2020 blev det 81 377 stycken och 2021, exklusive december där statistiken inte uppdaterats ännu, blev det 77 051 nya medborgarskap.

Sammanlagt sedan valet har det med andra ord tillkommit 248 468 nya medborgare från andra länder. Men, vi har utöver det 9 månader till av utdelade medborgarskap innan valet sker senare i år (december 2021 + 8 månader i år, jag räknar inte med september). Vi vet ju inte exakt vad dessa siffror blir, men då vi har en historik från tidigare år kan vi med gott samvete uppskatta ungefär hur många som kommer delas ut dessa nio månader:

Snittet för december 2018-2020 är 4968 medborgarskap, så vi antar att det blir vad som delats ut i december 2021. Utöver det har vi alltså åtta månader 2022 innan valet. Antal utdelade medborgarskap har varit väldigt stabilt och ligger mellan drygt 40 och 50 tusen för årets första månader 2018-2021. Snittet blir 46 325.

Då har vi alltså en siffra över hur många nya medborgarskap delats ut inför valet 2022: 299 761

Stor andel

Men alla dessa får ju inte rösträtt eftersom man måste vara 18 år fyllda. Så, hur många av dessa 300 000 är över 18? Det är inte så lätt att ta reda på men om vi utgår från samma proportion som i svenska valet 2018 kan vi se följande:

I slutet av 2018 hade Sverige en befolkning, enligt SCB, på 10 230 185 personer. Valet hölls ju tre månader tidigare så den siffran är lite lägre då vid tiden för valet men ser man till utdelade medborgarskap handlade det om drygt 15 000. Lås oss anta att Sverige i september hade omkring 10 200 000 medborgare. Antal röstberättigade i valet var 7 495 936. Det ger en andel på 73,5 procent.

Applicerar vi den siffran på de 299 761 nya medborgarskap vi delat ut till invandrare blir summan alltså 220 293 nya medborgare som ges tillåtelse att avgöra Sveriges framtid i valet 2022.

Men alla röstar ju inte. Valdeltagande var 87 procent cirka år 2018. Även om invandrare kanske röstar i lägre grad använder vi detta mått. Då återstår 192 051 röster.

Men alla röster är inte giltiga. Om vi utgår från att andelen ogiltiga röster bland de som fått nya medborgarskap har samma proportion som för valet i 2018 (0,9 %) kvarstår 190 323 giltiga, lagda röster från nya medborgare.

190 323 röster

Vad motsvarar detta? I valet 2018 deltog 6 535 271 personer. Av dessa var 58 546 röster blanka eller ogiltiga. Kvar blev då 6 476 725 lagda röster.

Då blir andelen röster från invandrade nya medborgare hela 2,94 procent.

Även om vi räknar med befolkningsökningen som skett till valet 2022 blir andelen väldigt hög. SCB skriver:

Antalet svenska medborgare som får rösta i samtliga val beräknas öka med nästan 180 000 personer jämfört med valen 2018 till ungefär 7,5 miljoner personer.

Så adderar vi den siffran, justerat för ogiltiga röster och valdeltagande, så blir det ytterligare 155 190 röster. Då hamnar de nya medborgarnas inflytande på 2,87 procent.

Den siffran låter kanske lite, men det är en extremt hög siffra utifrån två perspektiv. Dels att det ENDAST handlar om nya medborgare sedan förra valet. Det krävs 4 procent för att ta sig in i riksdagen, och Sverige har alltså fyllt på nya medborgare som röstar med nära på lika mycket. Lägg där till att skillnaden mellan de två blocken oftast är mindre än så. Då kan vi börja förstå det enorma inflytande vi gett till nya medborgare.

Vilka blev medborgare?

Vilka nationaliteter ligger i topplistan då på erhållna medborgarskap? Ja, de vi kan gissa oss till i princip. Sett över 2018 (hela året) till och med november 2021 ser listan ut så här:

Syrien 93 524
Somalia 18 013
Statslös 16 240
Afghanistan 14 521
Irak 11 660

Det är gigantiska demografiska förändringar som sker i Sverige och har skett de senaste decennierna.

Samtidigt ska man ha klart för sig att det är medborgarna i ett land som äger landet. Dess naturresurser, hur det styrs och mycket mer. För varje medborgarskap som delas ut späds ägandet ut. Tino Sanandadji sammanfattade detta tidigare:

Sverige är en klubb. Den svenska staten har tusentals miljarder i tillgångar och förfogar över hundratals miljarder per år i skatteintäkter. Ännu viktigare är att medborgare i den svenska demokratin gett varandra rätten att fatta politiska beslut över varandra, t.ex. om beskattning och bestraffning. Dessa beslut är uppbackade av ett våldsmonopol. Det betyder också att migration är en angelägenhet som påverkar alla befintliga medlemmar i ”klubben Sverige”, inte en privatsak mellan t.ex. arbetsgivaren och den potentiella invandraren.

Migration till Sverige innebär att de existerande ägarna (svenska medborgare som grupp, inklusive tidigare invandrare som blivit medlemmar i klubben), överlämnar kollektiva tillgångar till invandrare. Ett exempel är en andel i av de cirka 1600 miljarder som den offentliga sektorn varje år tar in. Viktigast av allt är som sagt att invandring innebär att man lämnar över rätt att rösta över gemensamma beslut som påverkar alla existerande klubbmedlemmar.

Detta pågår alltså obehindrat. Varje år. I decennier.

Frågan alla bör ställa sig: hur hade valutgångarna i Sverige sett ut historiskt om vi inte hade gett bort ägandet över vårt land till andra nationaliteter? Hade Socialdemokraterna haft 30 procent? Hade vi, trots alla de enorma och växande problem på i princip alla områden vi ser i landet, fortfarande haft så stor andel som röstat vänster?

Eller blir det för varje val svårare för svenskarna att avgöra sin egen framtid?

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Kent Ekeroth

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Stötta Samnytt
Etablissemanget försöker strypa vår ekonomi. Vill du fortsätta läsa Samnytt?
Bli då prenumerant för endast 19 kronor första månaden!