➤ Läs nätverkets generösa erbjudande till politiker – i ett mejl inifrån Justitiedepartementet. Gustav Fridolin (Mp), Birgitta Ohlsson (L), Jonas Sjöstedt (V), Johanna Jönsson (C) och Anna Kinberg Batra (M)  tackade ja till lockerbjudandet.

Igår kunde Samhällsnytt avslöja täta kontakter mellan nätverket #jagärhär och Regeringskansliet. Vi berättade även att en av nätverkets medlemmar, som sitter på position som departementssekreterare på Enheten för demokrati och det civila samhället, försökte engagera Justitiedepartementet i #jagärhär:s verksamhet. Inbjudan till ett särskilt möte anordnat på Kulturdepartementet den 21 februari utgick till tjänstemän på Straffrättsenheten och Kriminalpolitiska enheten på Justitiedepartementet.

Tillgång till rättsväsendet

Departementet har en nyckelroll i regeringen, eftersom det har ansvar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Därför verkar det vara angeläget för #jagärhär att få en direkt kontakt med Justitiedepartementet – vilket öppnar möjligheter för att påverka rättstillämpningen och lagstiftningen på området.

Tidigare uttalade organisationens grundare Mina Dennert sig för ett förbud mot ”rasistisk organisering” – och därmed stora inskränkningar i yttrandefriheten. Hon skrev under en debattartikel innehållande bland annat följande tes:

” Ju mer rasister tillåts sprida sina åsikter – desto mer normaliseras de.”

Enligt departementssekreteraren Elisabet Modée, som ingått i #jägärhär ända från början, kom ingen från Justitiedepartementet till mötet den 21 februari – ett påstående som Samhällsnytt just nu jobbar med att verifiera.

Nytt försök att komma i kontakt med Justitiedepartementet

Idag kan vi dock avslöja att detta inte var nätverkets sista försök att bygga broar med Justitiedepartementet.  Den 21 juli – lagom till årets Almedalen – skickar nätverket ett mejl till Fredrik Persson, dåvarande pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Mejlet innehåller ett lukrativt erbjudande riktat till justitieministern – att få prata ”utan att bli avbruten” om sin ”hjärtefråga”. Enligt det generösa erbjudandet kommer inte kritiska frågor att ställas och talet kommer att ”spridas i sociala medier via Facebook-gruppen #jagärhär, som idag har 72 000 engagerade medlemmar”:

Erbjudandet låter som ett klassiskt exempel i nätverkande och framgångsrik kommunikation: man säljer sin publik för att få en direkt tillgång till makthavare. Inför seminariet var organisationens grundare Mina Dennert transparent med sina avsikter med deltagandet i Almedalen. I en intervju med PR-byrån Greatness, som finansierade #jagärhär:s framträdande i Visby, säger hon så här:

– Det är ju en hel vecka full av politiska samtal och möjligheten att träffa vem som helst i maktposition, både inom politiken och näringslivet.

Ville ”motverka politikerförakt”

Att slippa bli granskade och kritiserade låter lockande för många politiker. En öppenhjärtig supporter av #jagärhär hyllar upplägget på sin blogg  – att politikerna ska få prata utan att bli avbrutna och med låsta kommentatorsfält.  Ironiskt nog var just demokrati och yttrandefrihet bland de föreslagna ämnena. Och en del politiker har nappat på det generösa erbjudandet:

Justitieministern Morgan Johansson har inte hörsammat erbjudandet, men bland dem som gjorde det återfinns Birgitta Ohlsson (L), Jonas Sjöstedt (V), Johanna Jönsson (C), Anna Kinberg Batra (M) – och regeringsminister Gustav Fridolin (Mp). I nuläget är alla klipp på nätverkets kanal på Youtube med ”politiker som talar till punkt” borttagna:

I bidragsansökan om sammanlagt en halv miljon kronor som #jagärhär lämnade in hos Kulturdepartementet i början av oktober framgår dock vilka politiker som utnyttjade organisationens erbjudande:

Samhällsnytt noterar att flera av ovannämnda politiker gick med i nätverket vilket ytterligare legitimerar organisationens verksamhet. Vi har sökt Mina Dennert och Maja Andersson från #jagärhär för en kommentar.