Bilden föreställer bilar som brinner i Sverige.

Genrebild.

Inrikes

Så många bilar brinner i Göteborg – och i Sverige

Publicerad 2/14/2018
Annons

Räddningstjänster runt om i Sverige åker på i genomsnitt fyra larm varje dag om anlagda bilbränder. Det kan Samhällsnytt berätta efter att ha gått igenom siffrorna för hur det ser ut i Sverige.

Bilbränder i Göteborg har fått en hel del medial uppmärksamhet de senaste dagarna. Anledningen är den valfilm från Moderaterna i Göteborg där bilbränder nämns. De båda statliga mediebolagen Sveriges television och Sveriges radio har varit mycket kritiska till filmen och menar att M överdriver problemen med bilbränder och att antalet minskat de senaste åren.

Enligt statistik från Räddningstjänsten i Storgöteborg som Samhällsnytt tagit del av larmades brandkåren ut till sammanlagt 121 bränder i personbilar förra året. Av dem bedömdes 67 vara anlagda.

– Vi tar fram statistiken på de räddningsuppdrag vi genomfört i samband med bränder i personbilar, förklarar Per Jarring, funktionsansvarig olycksutredning och analys, för Samhällsnytt.

– Det är vårt befäl ute på skadeplatsen som bedömer om det är en anlagd brand eller inte. Men det är bara en preliminär bedömning som de gör på plats, den är inte kopplad till någon brandutredning.

67 anlagda bränder i personbilar 2017 är en signifikant minskning om man jämför de senaste åtta åren med varandra. I genomsnitt har brandkåren larmats till 107,5 avsiktliga bilbränder per år sedan 2010.

Statistiken tar endast upp antal larm till bränder i bilar och inte hur många bilar som faktiskt brinner. Om brandkåren exempelvis larmas till en brand där tre bilar brinner så räknas det fortfarande som enbart ett larm. Det gör att siffrorna bör tolkas med viss försiktighet.

Grafik: Räddningstjänsten Storgöteborg

Satt i ett något längre perspektiv är dock anlagda bilbränder ett fenomen som eskalerat under 2000-talet. 1998 larmades räddningstjänsten till 16 misstänkt anlagda bränder i Göteborg och 1999 var antalet sådana bränder 11 stycken. Detta enligt siffror som Samhällsnytt hämtat från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och deras databas Ida.

Per Jarring förklarar att siffrorna i Ida i stort sammanfaller med de siffror som Räddningstjänsten Storgöteborg tar fram.

– MSB får en kopia av oss. Sedan kan det vara lite i hanteringen och hur man väljer att skriva som kan göra att det skiljer sig, säger han.

Enligt Ida nåddes en toppnotering 2009 då brandkåren larmades till hela 180 misstänkt anlagda bilbränder i Göteborg. Och om man tittar på räddningstjänstens statistik och MSB:s databas så är 67 anlagda bilbränder ifjol det lägsta antalet sedan 2003. Det kan tyda på en avtagande trend, åtminstone i Göteborg.

Grafik: MSB/Ida

Det är inte bara i Göteborg det brinner bilar. Även i de två andra storstäderna, Stockholm och Malmö, får brandkårerna med jämna mellanrum rycka ut och släcka anlagda bränder i bilar.

MSB:s statistik visar att utvecklingen de senaste åren tyder på att fenomenet sprider sig även till förortskommuner och mindre städer. 2015, det senaste året som MSB har sammanställd statistik för, larmades räddningstjänster runt om i Sverige till hela 1 428 misstänkt anlagda bränder i personbilar. Det var det största antal som dittills uppmätts.

Grafik: MSB/Ida

Mattias Albinsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1139”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons