Säpo: Gör det olagligt att demonstrera för PKK
Bild: Säpo press / Facebook.

Säpochefen Charlotte von Essen säger i ett utspel att demonstrationer till förmån för det terrorstämplade etnokurdiska partiet PKK bör kriminaliseras. Detta för att undanröja alla hinder för ett svenskt inträde i Nato, något som Turkiet fortfarande hotar att stoppa.

Essen menar att regeringen tassar fram på tok för försiktigt när det gäller att kriminalisera dem som stödjer PKK och andra terrorstämplade organisationer. Hon kräver nu långtgående inskränkningar i de grundlagsfästa fri- och rättigheterna så att det blir olagligt att manifestera och uttrycka stöd för sådana rörelser.

Från kurdiska organisationer i Sverige och den svenska politiska vänstern har i stället krav rests på att terrorstämplingen av PKK lyfts eftersom man menar att det bara är ett arbetarparti i klasskampsopposition till den turkiska regimen.

Krav från Erdogan

Även om grundlagsändringen bör gälla generellt för terrorstämplade organisationer menar Säpochefen att det mest akuta är att kriminalisera åsiktsyttringar för just PKK. Detta eftersom Turkiets president Recep Tayyip Erdogan anklagar Sverige för att bakom den officiella terrorstämplingen hålla PKK under armarna och på grund av detta hotar att inte ratificera ett svenskt medlemskap i Nato.

Visst fog för den turkiska kritiken finns. Delar av socialdemokratin sympatiserar med PKK och så höga företrädare inom partiet som försvarsminister Peter Hultqvist har beslagits med att festa tillsammans med PKK vid evenemang som dessutom anordnats i Folkets hus regi.

PKK terrorstämplades redan 1984 av den dåvarande socialdemokratiska Palme-regeringen. Två år senare mördades Olof Palme på öppen gata i Stockholm och misstankarna riktades länge mot just PKK för dådet. Mordet på statsministern och S-ledaren är fortfarande olöst. Det är däremot belagt att PKK utfört andra mord på svensk mark.

Regeringen har aviserat lagskärpningar

Statsminister Magdalena Andersson (S) har för att blidka Erdogan sagt att regeringen kan tänka sig att kriminalisera det man kallar deltagande i PKK och andra terroristorganisationer. Enligt vad som läckt ut från samtal mellan den svenska och turkiska regeringen har Sverige använt formuleringar om att kriminalisera den som ”främjar, stärker eller understödjer” PKK och att sådana aktiviteter ska kunna rendera ett fängelsestraff på mellan två och åtta år. Det finns också en departementsskrivelse med liknande formuleringar som nyligen gått ut på remiss till ett flertal myndigheter.

Men därifrån till att göra grundlagsändringar som kriminaliserar rena åsiktsyttringar för PKK och liknande organisationer är steget ändå långt och ett avsteg från hörnstenar i ett demokratiskt samhälle. Det öppnar för ändamålsglidningar där en lång rad oppositionella rörelser skulle kunna förbjudas föra ut sitt budskap.

Detta är dock vad Charlotte von Essen nu efterlyser. Hon förklarar sig å Säpos vägnar djupt missnöjd med regeringens hittillsvarande förslag till lagskärpningar på området. Det räcker inte att förbjuda aktivt deltagande i PKK, även åsikter behöver kriminaliseras, menar hon, exempelvis i form av offentliga demonstrationer.

8 års fängelse för att demonstrera

Om även att gå i ett demonstrationståg ska kunna ge 2 till 8 års fängelse framgår inte klart av den skrivelse till Justitiedepartementet Essen författat där hon ger uttryck för Säpos åsikt i frågan. Däremot uttrycks att det inte bara bör bli brottsligt att gå i själva demonstrationståget utan även att komma och lyssna som åhörare på vad PKK har att säga.

I Sverige har bland annat manifestationer anordnats med krav på att PKK ska plockas bort från listan över terrorstämplade organisationer och på att den i Turkiet fängslade PKK-ledaren Abdullah Öcalan ska friges. Han sitter sedan 1999 fängslad för bland annat högförräderi och politiska mord.

Regeringen har i skrivande stund inte kommenterat Säpochefens utspel och krav. Det kan dock sägas råda ett stort avstånd mellan detta och den skrivning i regeringens promemoria om att kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer bör ”användas med försiktighet” eftersom ”en kriminalisering innebär påtagliga inskränkningar i medborgarnas valfrihet”.

Säpochefen vill inte prata med media

Regeringen har även uttryckt att det är en resursfråga. Man vill inte stifta en lag som de rättsvårdande myndigheterna sedan inte klarar av att upprätthålla. Det framgår inte av Essens skrivelse huruvida hon tror att Säpo med dagens resurser skulle ha förmågan att övervaka alla PKK-vänliga åsiktsaktiviteter eller om myndigheten skulle behöva utökade anslag och befogenheter.

Säpochefen vill heller inte svara på frågor från media som kan klargöra detta. Hon hälsar i stället via sin pressekreterare Gabriel Wernstedt till vad som står i skrivelsen.

Säpo har tidigare kritiserats för bland annat samarbete med vänsterextrema Expo med att utpeka den socialkonservativa rörelsen i Sverige som ett hot mot demokratin och för att misstänkliggöra kritik mot corona-restriktioner och massvaccinering som ryska påverkanskampanjer.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mats Dagerlind

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.