Trots regeringens försäkringar om att epidemisituationen i Sverige är under kontroll börjar effekterna av coronasmittan visa sig alltmer i statistiken. Enligt SCBs färska uppgifter blev vecka 15 den mest dödliga i Sveriges moderna historia.

Totalt har 2505 personer dött i landet mellan den 6 och den 12 april i år, enligt Statistiska centralbyråns pressmeddelande. Detta är det högsta antalet döda under en vecka sedan 2000. Veckorna 14 och 16 ligger på plats 3 och 4 med 2354 respektive 2310 dödsfall.

Situationen i Stockholm ser än mer alarmerande ut. Under veckorna 14-16 har dödstalen varit mer än dubbelt så höga som genomsnitten för åren 2015-2019. Under samma tre veckor har dödligheten ökat i ytterligare sex län och varit minst 50% högre än normalt. Dessa län är Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Västmanland och Dalarna.

Samhällsnytt har jämfört SCBs uppgifter om överdödlighet (avvikelse från den genomsnittliga dödligheten för motsvarande veckor för 2015-2019) och Folkhälsomyndighetens uppgifter om avlidna av Covid-19 för vecka 15 för hela riket. Det visar sig att överdödligheten är marginellt – 10-20% – högre än Folkhälsomyndighetens siffror.

Denna jämförelse tar dock ingen hänsyn till att dödligheten från andra säsongsjukdomar – såsom influensa – kan vara lägre till följd av restriktionerna. Därmed kan diskrepansen och det verkliga antalet döda i Covid-19 vara ännu högre.

En annan spektakulär omständighet är att siffrorna för dödsfall för personer mellan 0 och 65 år är betydligt högre i april i år jämfört med april 2019. Hela den preliminära statistiken är tillgänglig här.