henrik-vinge-837673
Inrikes

SD begär särskild riksdagsdebatt om döden på äldreboenden

Publicerad 5/6/2020
Annons

I ett pressmeddelande på tisdagen skriver Sverigedemokraterna att man lämnat in en begäran till riksdagen att kalla till särskild debatt om den omfattande corona-döden på äldreboenden i landet.

Partiet påtalar att dödstalen i Sverige är väsentligt högre än i grannländerna och att en stor del av förklaringen ligger i att en omfattande virusspridning har skett bland riskgrupper inom äldreomsorgen. Man ansluter sig också till uppfattningen att detta ska ses som ett misslyckande som regeringen bär ansvar för.

Tidigare statsepidemiologen och smittskyddsexperten Johan Giesecke har som en förklaring till att viruset kunnat spridas på äldreboenden angett att där arbetar många nyanlända migranter som till följd av språkförbistring och andra omständigheter inte följt grundläggande hygienregler. Det är en uppfattning som får stöd i en enkät som Region Stockholm genomfört.

Sverigedemokraterna pekar i sitt pressmeddelande också på att det i Sverige genomförts en betydligt mer begränsad provtagning jämfört med andra länder och att det saknats nödvändig skyddsutrustning. Vidare nämner man de uppgifter som framkommit om att personal på äldreboenden arbetat trots att de uppvisat corona-symptom och anger som en delförklaring till detta att karensdagen aldrig slopades så som regeringen utlovade.

Partiet skriver att det nu behövs ett samlat nationellt ansvar för att förhindra att de delar av Sverige där äldreomsorgen inte drabbats lika hårt som exempelvis Stockholmsregionen skyddas för att inte gå samma öde till mötes. Man riktar samtidigt en uppmaning till regeringen att inte så som skett försöka undandra sig ansvar genom att skylla på myndigheter, kommuner och enskilda huvudmän inom äldreomsorgen.

Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Henrik Vinge, säger i en kommenterar till kravet på en särskild riksdagsdebatt att allt som kan göras också görs för att de äldre i resten av landet inte drabbas lika hårt som de på Stockholms äldreboenden.

– Sverige har dubbelt så höga dödstal som våra nordiska grannländer tillsammans. Ett av skälen är att regeringen misslyckats med att skydda de äldre.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
581Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons