Covidbevis / Linda Lindberg (SD), socialpolitisk talesperson
Faksimil Twitter / Foto: SD

Inrikes

SD: Ge friska samma frihet som vaccinerade

Publicerad 12/18/2021
Annons

Sverigedemokraterna motsätter sig en förlängning av pandemilagen i dess nuvarande form och har arbetat fram ett eget förslag. Partiet föreslår även att alla som tillfrisknat från covid, samt de som nyligen testat negativt, ska ges samma fri- och rättigheter som fullvaccinerade.

Pandemilagen gör det möjligt för regeringen att fatta avgörande politiska beslut utan godkännande av riksdagen. Förordningar behöver heller inte under­ställas lagrådets konstitutionella prövning. Det innebär att den demokratiska processen åsidosätts, i syfte att öka takten från ord till handling. Regeringen kan praktiskt taget ge direkta order till myndigheter och det svenska folket.

En av dessa förordningar fattades av övergångsregeringen, som möjliggjorde införandet av vaccinationspass. När beslutet fattades gavs alltså riksdagen aldrig någon möjlighet att vare sig opponera eller komma med förslag om förbättringar. I en debattartikel i DN lyfter Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och Linda Lindberg, ledamot i socialförsäkringsutskottet, det man ser som problem med det svenska vaccinpasset och föreslår en mer inkluderande lösning.

Eftersom pandemilagen möjliggör beslut som kringgår både riksdag och lagråd ger den också regeringen makt att fatta flera långtgående beslut utan att behöva ta hänsyn till eventuella avvikande åsikter. Åsikter som inte sällan leder till förbättring, där flera perspektiv vägs in och bidrar till allas bästa”, skriver Åkesson och Lindberg.

LÄS ÄVEN: S-regionråd vill se hårdare tag mot ovaccinerade – kräver vaccinpass för affärer

Ett mer inkluderande pass

I de flesta länder som tillämpar så kallade vaccinationspass ges även de som friskförklarats efter genomgången infektion samt de som kan visa upp ett nytaget negativt covidtest samma tillträde till samhället som de som är vaccinerade. I Sverige är det dock endast ”fullt vaccinerade” som kvalificerar sig. Detta motsätter sig Sverigedemokraterna som anser att samtliga tre grupper ska ha samma möjligheter att erhålla ett pass. På så vis skulle endast de som faktiskt är sjuka ”uteslutas” från att ta del av samhället fullt ut.

Åkesson och Lindberg påpekar att det är dessa regler som tillämpas i stora delar av EU och även är vad som gäller för inresor till Sverige från våra nordiska grannländer. Detta leder till konsekvensen att det idag är högre trösklar för en svensk att gå på bio eller en fotbollsmatch än det är för en utlänning att resa in i landet.

Ett mer inkluderade pass skulle öppna samhället i högre grad, utan att för den skull nämnvärt förändra spridningen av viruset, menar SD. Fler skulle kunna gå på konserter, sportevenemang och restauranger, något som vore positivt inte bara för besökarna – verksamheterna har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och är i stort behov av återhämtning.

LÄS ÄVEN: Regeringen överväger vaccinpass i kollektivtrafiken

”Ingen hemlighet att regeringen misslyckats”

Både Justitieombudsmannen och organisationen Sveriges kommuner och regioner har poängterat att vaccinpass och pandemilagen bör tillämpas i så liten utsträckning som möjligt. Detta då de ”medför en konflikt mellan demokratiperspektivet, att alla män­niskor ska behandlas lika, och behovet av smittskyddsåtgärder”, skriver Åkesson och Lindberg. De påpekar också att ingen analys har gjorts över hur dessa begränsningar i fri- och rättigheter är förenliga med svenska demokratiska grundprinciper.

Det är ingen hemlighet att regeringen i flera avseenden misslyckats med hanteringen av pandemin”, skriver Åkesson och Lindberg, vilket även bekräftas av Coronakommissionens utvärdering. Mot bakgrund av detta kommer SD att rösta nej till förlängning av pandemilagen i dess nuvarande form och i stället lägga fram ett eget förslag, där riksdagen ges möjlighet att stoppa regeringens förordningar om majoriteten har en avvikande mening.

LÄS ÄVEN: Fortsatta europeiska demonstrationer mot vaccinpass

Almgren
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1173”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons