Då SD försökte få en förklaring från ABF hänvisade man till sin policy och ett beslut från 2014.

Julia Kronlid, bistånds- och familjepolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, hade bjudits in till en debatt om religion i valrörelsen av Islams Ahmadiyya församling och imam Kashif Virk.

Samtliga partier var inbjudna och hade tackat ja och deltagarna hade redan kungjorts på Facebook.

Men på tisdagskvällen ringde Virk upp Kronlid och meddelade att ABF sagt nej till att släppa in en Sverigedemokrat i lokalerna.

Virk underströk att för honom förelåg inga problem och han ville att alla borde få delta och säga sitt.

Är inte detta lite uppseendeväckande ändå! En islamsk församling vill bjuda in alla till debatt även dem som kan tycka annorlunda än dem men ABF huset tycker jag är en för hemskt människa för att få delta på demokratiska grunder i ett samtal om religion i valrörelsen!

ABF:s policy stipulerar bland annat: ”ABF Stockholm ska vara en mötesplats för människor och grupper med olika bakgrund och erfarenheter, där man möts och lär av varandra. Förutom skillnad i kön, utbildning och ålder tillkommer erfarenheter från olika kulturer och socioekonomiska förhållanden. Folkbildningens dynamik finns i den respektfulla brytningen mellan olika perspektiv och åsikter.”