Louise Erixon Sölvesborg konst

T.v. Samtidskonst T.h. Louise Erixon (SD). Faksimil Facebook

Inrikes

SD-styrda Sölvesborg anklagas för att strypa ”fri konst” – inget medieintresse när S politiserade konsten

Publicerad 10/3/2019
Annons

På måndagen frågade SD:s starka kvinna i Blekingekommunen Sölvesborg, Louise Erixon, varför media har stormat med kritik mot Samstyrets konstbeslut samtidigt som man varit helt ointresserade av att granska kommunens konstinköpt och regelverk under de senaste ”30 sossestyrda åren”. Det visar sig att S-styret haft starkt begränsande regler för varifrån och vilken typ av konst kommunen ska köpas in. Det skulle vara ”samtidskonst med jämlikhetsperspektiv” från ”samtidsutställningar”. När Samhällsnytt konfronterar en högljudd politisk chefredaktör duckar han frågor.

Samstyret i Sölvesborgs kommun, bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala SoL-partiet, presenterade nyligen ett 220 punkter långt handlingsprogram för vad de vill åstadkomma under mandatperioden. En punkt handlade om prioriteringsordning vid inköp av skattefinansierad konst.

Där framgår det att Sölvesborgs kommun numera ska prioritera tidlös och klassisk konst som ger uttryck för och harmoniserar med kommunens historia, lokala identitet och fysiskt bebyggda miljö – detta framför utmanande samtidskonst.


SD har tidigare gjort reklam för sin politik i ämnet. Faksimil Facebook.

Louise Erixon (SD) motsätter sig tillsammans med övrig kommunledning handlingsprogrammet att använda invånarnas pengar för att köpa in samtidskonst som endast har till syfte att provocera och uppröra de som tvingats betala för den.

Man anser att när kommunen med offentliga medel investerar i konstverk som ska finnas till för den stora allmänheten så ska den också vända sig till den stora allmänheten och inte till en liten och begränsad kulturelit med speciella preferenser.

Hård kritik från media och politiker
Beslutet har retat upp landets medieredaktioner, kultureliten och vänsterpolitiker som i ett stort antal artiklar och debattinlägg rasat mot Samstyret.

Den 15 september gav sig även regeringskansliet in i debatten genom kulturminister Amanda Lind (MP) som publicerade ett inlägg på Instagram i vilket hon går till hård attack mot Samstyret i Sölvesborg för ”politisk styrning av konsten”.

Nedan följer delar från Linds inlägg:

Politisk styrning av konsten tillhör kärnan i Sverigedemokraternas kulturpolitik, liksom det gör hos andra auktoritära rörelser runt om i världen.”

”Som kulturminister ser jag det som en av mina allra viktigaste uppgifter: att värna konstens frihet och motarbeta en auktoritär kulturpolitik. Det är en uppgift för alla oss som värnar det fria samhället. För mig är det solklart, konsten ska vara fri från politisk klåfingrighet.

Socialdemokraternas oppositionsråd i Sölvesborg, Johanna Beijer, går också till angrepp mot det nya Samstyret. Hon reagerar på att styret som hon formulerar det ”ger sig på den fria konsten”.

”Men ger man sig på den fria konsten och kulturen, jämlikhet och kärlek, rätten att leva som man är och det fria ordet så får det konsekvenser.”

Vidare har Beijer tillsammans med flera anda S-politiker författat debattinlägg i vilket man likställer Samstyrets nya riktlinjer med 30-talets Tyskland.

”Det går inte att blunda för likheterna. Moderaterna och Kristdemokraterna släppte fram SD till makten i Sölvesborg. Högern släppte fram nazisterna i 30-talets Tyskland. Efter andra världskriget sa vi “aldrig mer”. Ändå låter vi historien upprepa sig.”


Johanna Beijer (S) Faksimil Facebook

Det slutar inte där. Anders Gustafsson är politisk chefredaktör hos Blekinge Läns Tidning (BLT). I en ledartext skriver Gustafsson att han tycker att ”utvecklingen allmänt i Sölvesborg är oroande”.

En av de saker som oroar honom är konstens frihet. Han problematiserar i sammanhanget dock inte om politisk samtidskonst är vad skattebetalarna faktiskt vill att dras pengar ska gå till att finansiera.

”Vad återstår av kultur och konst om den inte får utmana vårt sätt att se på världen? Jag oroar mig över konstens frihet när politiker utser sig själva till konstnärliga smakdomare.”


Anders Gustafsson Faksimil Facebook

Erixon ifrågasätter medias objektiva och sakliga syften
Det visar sig nu att konsten inte har varit särskilt ”fri” under det mångåriga S-styret i Sölvesborg. Men under den tidsperioden uteblev det mediala intresset.

På måndagen publicerade Erixon ett inlägg på Facebook i vilket hon svarar på den senaste tidens mediala granskning av Sölvesborgs nya riktlinjer för konstinköp.

I inlägget presenterar Erixon ett antal exempel som visar att politiker alltid har styrt konstinköp och att det inte är något nytt för Samstyret. Det är fakta ”oavsett hur mycket ni väljer att konsekvent förvägra era läsare att få det berättat”, skriver hon.

LÄS ÄVEN: Erixon (SD) kritiserar media efter rubriker om Prideflagga: ”Iver att vilja skapa polarisering”

Vidare ifrågasätter Erixon medias objektiva och sakliga syften när hon inte kan hitta någon tidigare granskning av kommunens konstinköp under de senaste ”30 sossestyrda åren”.

Hon uppmanar därför media att vidga sin granskning om nu deras syfte inte är att skapa politikerförakt och hetsa orättfärdigt mot vissa politiska koalitioner. Därefter räknar hon upp ett antal specifika punkter där Socialdemokraterna har styrt konstinköpen i kommunen men sluppit undan granskning:

Att sossestyra konstinköp 1. Socialdemokraterna, som styrde vår kommun innan valet år 2018 reglerade i sina ”Principer och riktlinjer för Sölvesborgs kommuns ägande och förvaltande av konst” att inköp av konst huvudsakligen ska göras vid SAMTIDSUTSTÄLLNINGAR.

Att sossestyra konstinköp 2. Samma politiker som tidigare styrde vår kommun, (vilka ni medier konsekvent hävdar ”hade armlängds avstånd till konsten”) reglerade stenhårt i samma riktlinjer som nämns ovan att konst ska köpas in på uppdrag av ”Gruppen för offentlig utsmyckning” från YRKESVERKSAMMA SAMTIDA KONSTNÄRER. Man reglerade alltså i detalj från vilken tid konsten skulle köpas in och från vilka. Kan ni dessutom gissa vilka som utgjorde denna lilla utsmyckningsgrupp? *Trumvirvel* TRE POLITIKER!

Att sossestyra konstinköp 3. I reglementet (som måste vara helt galet kontroversiellt i och med den enorma mediastorm det blev för att Samstyret ville styra önskvärda konstinköp) framgår att ”inköp görs huvudsakligen vid samtidsutställningar i SÖLVESBORGS KONSTFÖRENINGS REGI.” Man valde alltså ut en enskild förening och ni har helt missat det i er granskning?

Att sossestyra konstinköp 4. Som om inte denna detaljstyrning av konsten vore nog för den tidigare politiska ledningen i Sölvesborgs kommun så valde man dessutom att bestämma över vilket perspektiv konsten som köptes in skulle ha. Bland annat skrev man att denna skulle ha ett ”jämlikhetsperspektiv” vilket förvisso kan tyckas vara fint, men det är likväl att politiskt brutaldetaljstyra konstinköp.

Så. Om ni i media inte har som syfte att skapa politikerförakt och hetsa orättfärdigt mot vissa politiska koalitioner, så är det dags att börja granska nu. Eller är det så att det kan finnas fog för att vår befolkning har ett så pass lågt förtroende för journalister?

Skäms!”

Politiker valde ut konstförening
Det framgår av S-styrets ”principer och riktlinjer för Sölvesborgs kommuns ägande och förvaltande av konst” som Erixon hänvisar till att inköpen huvudsakligen skulle ske ”vid samtidsutställningar i Sölvesborgs Konstförenings regi”. Vidare skulle inköpen spegla ett ”uttryck för samtidskonst och ett jämlikhetsperspektiv”.

När Samhällsnytt nätgranskar föreningen som har hand om samtidsutställningarna visar det sig att styrelsen även består av politiker. Vi ser bland annat att andra viceordförande är den SD-fientliga centerpolitikern Ronny Berggren som är ledamot i kommunens kultur- & fritidsnämnd.

Konstinköp styrs av enbart män
En nätgranskning av stiftelsen Eugenia Sterns minnesfond, som delvis sköter Sölvesborgs konstinköp, visar att de inte tillåter kvinnor att sitta i styrelsen. Enligt stiftelsen stadgar ska kommunfullmäktige välja tre män till styrelsen som sedan beslutar om vilken konst som ska köpas in.

Men trots att Socialdemokraternas oppositionsråd Johanna Beijer av allt att döma har kännedom om detta samt att partiets tillförordnade oppositionsråd Roine Olsson dessutom har suttit i styrelsen mellan år 1993 och 2019, gjorde deras parti ingenting för att förändra det kvinnofientliga regelverket.


S-topparna Johanna Beijer och Roine Olsson i möte. Faksimil Facebook

Först nu när statsradion känner sig pressad att balansera konstdebatten i Sölvesborg får Olsson frågor om detta. Han avfärdar kritiken som oväsentlig.

– Visst har det påtalats att det är en otidsenlig form att det bara sitter män, men eftersom det är en sån liten stiftelse så har man inte brytt sig om det, säger Olsson till SR.

Högljudd politisk chefredaktör duckar frågor
Samhällsnytt har sökt flera högljudda kritiker för att få en bättre bild av deras kritik mot Samstyret, men få är nåbara. När vi ringer till BLT:s Anders Gustafsson är vi nyfikna på att höra hur det kommer sig att han i samband med att Samstyret tog över helt plötsligt börjat oroa sig över att politiker engagerar sig i vilken konst som är önskvärd i kommunen.

Men Gustafsson är ointresserad av att svara på frågor om varför det inte var ett problem tidigare med S-styrets politiska riktlinjer ”att inköp av konst huvudsakligen ska göras vid samtidsutställningar” och att inköpen ska ”spegla ett uttryck för samtidskonst och ett jämlikhetsperspektiv”. Istället hänvisar han till att han är upptagen – men slår även fast att vi inte kan återkomma ens skriftligt via e-post.

Vi har även sökt Socialdemokraternas toppolitiker i kommunen Johanna Beijer och fick då besked om att hon är föräldraledig. Däremot har hon tid att engagera sig i debattartiklar. Därefter försökte vi nå Roine Olsson som för tillfället ersätter Beijer men inte heller han svarar i telefon.

LÄS ÄVEN: SD-styrda Sölvesborg: Placera migranter i husvagnar och stimulera återvandring

Simon Kristoffersson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
660Demonstration mot svenskt WHO-medlemskap
Annons