Idag besöker Jimmie Åkesson Skäggetorp, där det nyligen utspelades våldsamma korankravaller, där han nu presenterar ett 30-punktsprogram mot vad partiet kallar ”angreppen mot Sverige”.

I dokumentet som Samnytt tagit del av beskriver SD samhällsutvecklingen såhär:

Stora grupper i Sverige saknar respekt för det svenska samhället och de grundläggande friheter som präglade Sverige. Många fostras från barndom i hat och misstro mot samhällsinstitutioner, myndigheter och majoritetsbefolkningen. Angriparna var många. Men de utgör bara toppen av ett isberg av de problem som präglar många bostadsorter och stadsdelar där det svenska samhället trängts ut av gängkriminella och islamister i förening. De problem som nu är systemhotande har länge mötts med axelryckningar av regering och 

Sverigedemokraterna föreslår i detta program 30 konkreta åtgärder för att trycka tillbaka samhällets fiender och återetablera svensk lag i hela Sverige. 

Sedan radar partiet upp förslag inom olika politikområden. Dels vill man att polisen ska förändra sin taktik; från ”konfliktreducerande” till ”taktiker som utgår från att ta och behålla kontrollen i svåra situationer och nedkämpa allvarliga angrepp”. Partiet återlanserar även ett förslag som Kent Ekeroth föreslog redan år 2013 om att införa vattenkanoner, tårgas och gummikulor vid situationer som urartat.

SD vill även att polisen ska få använda tjänstevapnet oftare, exempelvis vid sabotage mot blåljusverksamhet och våldsamt upplopp. Ett annat förslag från Ekeroth, som han bland annat föreslog år 2016, är att använda militären som ska kunna bistå ordningsmakten vid svåra situationer.

Dra in medborgarskap för hela familjer

Flera andra äldre SD-förslag återlanseras också: möjlighet till undantagslagstiftning, hårdare straff, sänkt straffmyndighetsålder och möjlighet att döma till förvaringsdom.

En punkt sticker ut: partiet vill att man ska kunna dra in uppehållstillstånd för hela familjer.

Utöver de kriminalpolitiska förslagen innefattar dokumentet även indragna sociala rättigheter, större ansvar för föräldrar, stopp för medborgarskap, fler fängelseplatser och stopp för utomeuropeisk asylrelaterad migration.

Det föreslås även ett stopp för muslimska skolor, nedstängning av moskéer och indragna bidrag till muslimska organisationer.

Hela dokumentet kan läsas HÄR.