Trots det svaga väljarstödet har Miljöpartiet med hjälp av en vänligt inställd journalistkår varit framgångsrika med att få igenom sin politik på alla nivåer, men Sverigedemokraterna har en bättre politik för miljö och hållbarhet. Det skriver SD-duon Mattias Bäckström Johansson och Jessica Stegrud.

Under starkt inflytande av Miljöpartiet motarbetar regeringen svensk basindustri med Cementa, energipolitiken och absurda tillståndsprocesser som några av punkterna. Dessa menar Bäckström Johansson och Stegrud inte inträffar av en slump utan är resultatet av en medveten strategi från Miljöpartiet som ogillar det industrialiserade samhället som man underminerar via departement och myndigheter.

Samma sak gäller även på EU-nivå där de så kallade gröna partierna skaffat sig ett avgörande inflytande och drivit igenom extrema målsättningar för nyproduktion av exempelvis vindkraft och propagerar för fler elbilar, men samtidigt motarbetar utvinningen av de metaller som behövs för att detta ska kunna bli verklighet.

Fundamentalt fel

Vad SD-duon menar att miljöpartierna tycks vilja är att EU i allt högre utsträckning ska importera råvaror från andra länder och öka beroendet av bland annat Kina, länder man samtidigt exporterar miljöproblem till.

Det är något fundamentalt fel med den ”gröna” politiken då den högtravande retoriken inte harmoniserar med politikens konkreta resultat, skriver de.

Men det finns ett politiskt alternativ. Sverigedemokraterna har en bättre politik för miljö och hållbarhet. Genom att långsiktigt modernisera energiinfrastrukturen kan vi gradvis fasa ut – eller åtminstone kraftigt minska – beroendet av fossila bränslen. En realistisk strategi för detta är att behålla och vidareutveckla kärnkraften, inte avveckla den som miljörörelsen vill. Sverige står dock för ungefär en tusendel av världens utsläpp av växthusgaser, EU för knappt en tiondel. Så ur ett globalt perspektiv måste forskning och teknisk utveckling stå i förgrunden.

Bäckström Johansson och Stegrud vill inte avskaffa sol- och vindkraften men anpassa utbyggnadstakten till de tekniska begränsningarna och andra intressen i samhället. Man vill också att betydligt större hänsyn tas till elproduktionens planerbarhet, vilket innebär någon form av begränsning för väderberoende elproduktion.

Sverigedemokraterna vill se regler och procedurer som faktiskt gynnar svensk industri, inklusive basindustrin. Det är uppenbart att när produktionen äger rum i Sverige så blir miljöbelastningen väsentligt lägre jämfört med exempelvis i Asien. Ett liknande resonemang kan föras kring EU-politiken.

[…]

Till skillnad från våra motståndare ser vi i Sverigedemokraterna positivt på Sverige som industrisamhälle. Då är det viktigt att politiker och tjänstemän inte lägger sig i varje detalj utan låter industrins företrädare fokusera på att utveckla det svenska industrisamhället. Politiken ska staka ut kursen och sätta vissa ramar, men framför allt garantera rättssäkerheten och i övrigt kratta manegen för framgångsrika verksamheter.