I den senaste stora undersökningen om sexuell hälsa uppger 40 procent av ungdomarna att de haft sex mot sin vilja.

Enligt färska siffror från Göteborgs ungdomsmottagningar har nästan en fjärdedel av de ungdomar som söker hjälp hos psykolog och kurator blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Ungdomsmottagningarna har arbetat med ett projekt som gått ut på att hitta de som blivit utsatta för dessa typer av övergrepp.

Projektet kan ligga bakom det stora antalet, tror Linda Bolander, enhetschef på ungdomsmottagningen Väster.

– Vi har jobbat mycket med att synliggöra vår verksamhet och varit ute hos andra vårdgivare, varit ute på skolor så jag tror att kunskapen har ökat om att vi finns. Det finns också ett stort behov, säger Bolander till SR P4 Göteborg.

Man misstänker att mörkertalet kan vara stort, något som bekräftades i den senaste stora undersökningen om sexuell hälsa där 40 procent av ungdomarna uppger att de haft sex mot sin vilja.

Projektet innebär även att kompetensen hos personalen i Göteborg höjs så att dessa ska kunna ställa rätt typ av frågor för att lättare kunna upptäcka de som utsatts.