Shokrallah Shahzad och hans god man. Faksimil Facebook.

Shokrallah våldtog flickan tills hon började blöda – tingsrätten: ”Inte grovt brott”

En 14-årig flicka överfölls och våldtogs i skogen tills hon började blöda i underlivet. ’Ensamkommande’ Shokrallah greps av polis men påstod att flickan samtyckt till samlaget. Påföljden för ynglingen som uppger sig vara 16 år gammal blev några veckors ungdomstjänst och vårdsamtal. Han ska – förutsatt att beslutet kan verkställas – även utvisas med en tidsbegränsning på tio år.


Shokrallahs gode man kommenterar gärningsmannens ”selfie”. Faksimil Facebook.

Fick stanna efter avslag

Shokrallah kom till Sverige som så kallat ensamkommande flyktingbarn. Han ansökte om permanent uppehållstillstånd den 5 oktober 2015 och fick avslag den 25 augusti 2017. Avslaget återförvisades den 9 oktober 2017 av Migrationsdomstolen, vilket gjorde att Migrationsverket beviljade honom tillslut permanent uppehållstillstånd den 9 mars 2018.

Lurade med sig flickan till ett skogsparti

Den 13 juni 2019 gick en 13-årig flicka tillsammans med sina kompisar till fågeltornet vid Rocksjön i Jönköping. Där befann även Shokrallah och hans kompisar.

Shokrallah lyckades under någon förevändning övertala flickan att följa med honom en bit bort från de övriga. Han tog med henne till ett skogsparti i närheten.

När de kommit en bit in i skogen började Shokrallah ta på flickan och tvinga till sig kyssar. Hon markerade att hon inte var intresserad och bad honom sluta. Men istället för att lyssna drog han av hennes kläder och vräkte ner henne på marken.

Våldtog tills hon blödde ur underlivet

Med våld tvingade han sedan in sin penis i flickans mun, samtidigt som hon försökte knuffa och slå bort honom. Hon lyckades tillfälligt ta sig upp på fötter, men Shokrallah fick ner henne på marken igen och försökte då trycka in sin penis i flickans underliv.

Hon minns också att Shokrallah upprepade gånger förde in sina fingrar i hennes underliv. Han bet henne i läppen i samband med att han försökte kyssa henne, höll fast hennes händer och visade inga tecken på att han brydde sig att hon bad honom sluta.

Övergreppet avbröts när flickan genom att skrika lyckades tillkalla en kompis uppmärksamhet, som kom till undsättning. Flickan hade efter övergreppen smärtor, ömhet, sårskador, svullnader och blödningar från underlivet.

Berättade för ungdomsbehandlare

För personal på det HVB-hem där flickan bor berättade hon vad hon utsatts för. Polisen kontaktades som anlände till platsen och tog flickan till sjukhuset för förundersökning.

Där beskrivs flickan som tyst och påtagligt tagen av situationen. En poliskvinna och den ungdomsbehandlare som flickan anförtrodde sig åt har vittnat om att flickans berättelse måste anses trovärdig.

Shokrallah greps

Polisen upprättade under kvällen en anmälan om våldtäkt och fick signalement på gärningsmannen. Han greps senare samma kväll och fick bevispåsar över händerna, som han försökte slita bort. Blodprovstagning visade att Shokrallah hade en alkoholkoncentration i blodet på 1,7 promille.

Polisens bilder på brottsplatsen.

ST-läkaren: Aldrig sett sådan blödning tidigare

Åklagaren i målet, Linda Schön, rubricerade brottet som ”grov våldtäkt mot barn”. Enligt henne genomförde Shokrallah våldtäkten med våld, hänsynslöshet och råhet.

Stöd för den bedömningen gavs av den ST-läkare på Länssjukhuset Ryhov som undersökte flickans skador och blödningar i underlivet. Läkaren har i förhör berättat att hon aldrig sett någon sådan blödning tidigare. Blödningen kom från slemhinnorna och runt livmodertappen.

Tingsrättens dom

Den 27 januari 2020 meddelade Jönköpings tingsrätt domen.

Tingsrätten ändrar åklagarens rubricering och ser inte gärningen som grov. Rätten anser också att Shokrallah visserligen agerat hårdhänt mot flickan men eftersom inga knytnävsslag, strypgrepp och liknande grovt våld förekommit ska rubriceringen ändras till våldtäkt mot barn av normalgraden.

Shokrallah Shahzad, född 2002-10-05 (enligt egen uppgift) och medborgare i Afghanistan, dömdes för våldtäkt mot barn. Påföljden blev psykologsamtal inom ramen för ett ungdomsvårdsprogram, 120 timmar ungdomstjänst och utvisning till 2025-01-27. Han blev även skyldig att betala 115 000 kr i skadestånd till flickan.

Får vårdplan för barn

Den ungdomsvård Shokrallah dömdes till innefattar inte någon inlåsning. I stället ska han tala med en psykolog för att få förståelse för sin sexuella problematik och sitt riskbruk av alkohol och droger.

Skärmdump från domen.

Samtalsplanen syftar också till att Shokrallah ska lära sig hantera ilska och sorg och sitt utagerande beteende samt utveckla en förståelse för vilka sociala koder och normer som gäller i Sverige.

Hovrätten höjer straffet och skadeståndet

Den 15 april 2020 meddelade Göta hovrätt dom efter att tingsrättsdomen överklagats.

Åklagaren hade yrkade att straffet skulle skärpas och flickan yrkade samtidigt att skadeståndet skulle höjas. Shokrallah yrkade att bli helt frikänd och att utvisningen skulle avslås.

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten. Gärningen bedöms även i den högre instansen som våldtäkt mot barn, inte grov våldtäkt mot barn som åklagaren yrkat.

Hovrätten skriver följande:

Vid straffmätningen ska emellertid hänsyn tas till att Shokrallah endast var 16 år och åtta månader vid gärningen, vilket medför att straffmätningsvärdet motsvarar fängelse i tio månader.

Hovrätten väljer att förlänga Shokrallahs utvisning till den 27 januari 2030 och utöka ungdomstjänsten till 140 timmar. Han blir även skyldig till att betala ett något högre skadestånd till flickan, 140 000 kr.

Hovrättsdomen går att läsa på följande länk: Göta HR B 423-20 Dom 2020-04-15

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.