Byggföretaget Skanska lanserade 2017 en byggordlista på arabiska för sina medarbetare. I år har man utvecklat den digitalt och lanserar snart fler språk. Byggordlistan ska underlätta för nya medarbetare att förstå svenska byggtermer, skriver företaget på sin hemsida.

Ordlistan syftar till att underlätta för nya medarbetare men även för alla i branschen som vill lära sig mer om svenska byggtermer. Företaget menar att byggordlistan är ett led i att säkra upp att byggbranschen kan attrahera och rekrytera etnisk mångfald i större utsträckning.

”Med en stor mångfald följer fler perspektiv, större kreativitet och mer hållbara arbetsplatser. Nya infallsvinklar från människor med annan kulturell och geografisk bakgrund utvecklar oss både som individer och företag, och hjälper oss att bygga ett bättre samhälle”, skriver Skanska.

Här finns byggordlistan i PDF-format.