Efter att några killar på en skola i Västra Götaland i april kommenterat 15-åriga Donyas klädsel ombads hon av personalen att klä på sig mer. Nu har skolans förfarande anmälts till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Till statstelevisionen säger Donya Karimis mamma Haleh Fredriksson att hon fick ett samtal från dottern som berättade att hon utsatts för sexistiska kommentarer från andra elever varpå skolpersonalen sagt åt henne att byta om. 15-åringen ska ha blivit arg och chockad över det inträffade.

– Jag var arg. Jag var väldigt upprörd över att man ens kan komma på tanken i Sverige 2021 att man talar om för tjejer att de ska anpassa sig och de ska klä sig på ett visst sätt för att det ska vara bra för killarna.

Då Haleh Fredriksson försökte kontakta skolan fick hon inte tag på någon. Fallet har anmälts till både DO och Skolinspektionen.

– Jag tycker att det är vi vuxna som sätter de här grundvärderingarna för våra barn. Skolan måste jobba mer med genusfrågorna, i mycket tidigare ålder. Och det vi gör i dag kommer påverka vår framtid.

Fallerat värdegrundsarbete

Enligt Josefine Fälth, ordförande för Sveriges elevkårer, är skolans agerande inte lämpligt över huvud taget och hon anser att värdegrundsarbetet har fallerat helt.

Enligt siffror från DO har antalet anmälningar, tips och klagomål om diskriminering i skolan nästan fördubblats mellan 2015 och 2020. Av 586 anmälningar i fjol klassades omkring en tredjedel som könsdiskriminering eller sexuella trakasserier.