skola penna linjal papper elev
Inrikes

Skolverket stoppar statistik från enskilda skolor – betraktas som affärshemligheter

Publicerad 6/26/2020
Annons

I en dom i högsta förvaltningsdomstolen upprätthåller man en tidigare dom i kammarrätten som innebär att Skolverket framöver endast kommer att publicera statistik på riksnivå, detta då bland annat elevsammansättning och betyg i friskolor är att betrakta som affärshemligheter.

Då Sveriges Kommuner och regioner begärde ut statistik från SCB sade statistikmyndigheten nej till att lämna ut vissa uppgifter om fristående skolor. Detta motiverades med att friskolornas elevsammansättning, genomströmning och betygsresultat kan påverka eller avslöja skolans ekonomiska förhållanden. Uppgifterna ska således betraktas som något friskolorna konkurrerar med.

Det var i fjol som SCB ändrade sin tolkning av vad som räknas som sekretessbelagda uppgifter.

Nekat prövningstillstånd

Då fallet avhandlades i kammarrätten blev det ett nej till att få ut uppgifterna. Då detta överklagades beviljades inte prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen, vilket innebär att kammarrättens beslut står fast.

Enligt Skolverket ska lika villkor gälla för kommunala och fristående skolor och från och med september kommer man endast att publicera statistik på riksnivå.

Skolverket har uppmärksammat regeringen på att det krävs ändringar i författningar för att kunna fortsätta publicera statistik per kommun eller enskild huvudman samt skolenhetsnivå. I juni gav regeringen Skolverket i uppdrag att kartlägga och redovisa vilka författningsändringar som behövs för att myndigheten ska kunna uppfylla sitt instruktionsenliga uppdrag. Redovisning ska ske senast den 4 september 2020.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
590Man ihjälskjuten vid idrottsplats – ”Man vill flytta från Stockholm”
Annons