Skyddsobjekt

Foto: Bengt Oberger.

Inrikes

Skyddsobjekt så hemligt att ingen får veta var det är

Publicerad 12/22/2019
Annons

Länsstyrelsen i Stockholm har gjort ett skyddsobjekt så hemligt att ingen vet var det finns, de har nämligen hemligstämplat skyddsobjektets gränser. Därmed kan allmänheten aldrig veta var skyddsobjektet börjar eller slutar, vilket betyder att du inte kommer veta om du går över gränsen förrän du gör det. Då är det redan för sent och du riskerar fängelse i 2 år.

Skyddsobjekt är olagliga att tillträda för obehöriga, vanligen råder även förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet. Den som bryter mot förbudet, avsiktligt eller ej, döms till böter eller fängelse i högst två år.

Vet man inte var gränsen går är det omöjligt att veta när man överträtt den. Dock bryter man ändå mot lagen, då okunnighet om lagen inte ursäktar en brottslig handling. Länsstyrelsen i Stockholm har med andra ord skapat ett Moment 22.

Det är föreningen Utgivarna som uppmärksammar det udda beslutet. Skyddsobjektet i fråga är delar av, eller hela, Teliasoneras teleanläggning i Hammarby. Vad som innefattas kan vi, av uppenbara skäl, icke veta.

Länsstyrelsen maskerade uppgifter samt sekretessbelade även bilagorna till handlingen. Bland uppgifterna som maskerades var skyddsobjektets gränser.

Skyddsobjektets gränser bör offentliggöras

I och med orimligheten i det hela överklagade en man beslutet till kammarrätten och yrkade att sekretessbeläggningen omprövas. Personen ifråga ansåg att åtminstone uppgifterna om skyddsobjektets gränser bör offentliggöras.

”Att hemlighålla förhållningsregler som medborgare är skyldiga att iaktta bör anses vara ett grovt åsidosättande av de mest grundläggande principerna i en rättsstat”, går att läsa i yrkandet.

Vidare påpekar personen att skyddsobjekt måste skyltas på ett sätt som gör att objektets utbredning blir synligt för allmänheten.

Kammarrätten instämde dock i Länsstyrelsen i Stockholms läns bedömning gällande sekretessen och avslog överklagan. Skyddsobjektets gräns förblir därmed hemlig.

Kammarrättens dom finns att tillgå som pdf här.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
779Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons