Snart ingen bensin i pumparna – om Miljöpartiet får bestämma

Om tre år ska det råda totalförbud i Sverige att köra bil på fossila bränslen. Fem år senare ska dessa vara helt utfasade även inom transportnäringen, jordbruket och industrin. Det krävs för att stoppa jordens nära förestående undergång i en ”klimatkatastrof” menar Miljöpartiet.

Det gröna partiets kräftgång i opinionen fortsätter och nyligen kom bottennoteringar som visar att man har stöd från endast 3 procent av väljarna. Partiets språkrör har också under lång tid hamnat i botten i förtroendemätningarna.

Detta samtidigt som en av partiets stora profilfrågor är ”klimathotet” som man också får massiv draghjälp av media, inte minst statstelevisionen och statsradion, att få ut till väljarna. Ändra förmår partiet inte lyfta om man kan nu vara inne på sitt sista år i både regering och riksdag.

”Klimatfärdsplan” på 224 punkter

Nu vässar man därför klimatargumenten ytterligare och skruvar upp klimatmålen några extra varv. I samband med partiets kongress och inför nästa års valrörelse har man tagit fram en ”klimatfärdsplan” som omfattar inte mindre än 224 punkter för hur Sverige, som redan är bäst i klassen på att inte släppa ut växthusgaser i atmosfären, på kort tid kan minska utsläppen ytterligare.

Två tredjedelar ska bort på fem år och tre år senare ska den sista tredjedelen också ha fasats ut. Det är tio år tidigare än vad man fått genomslag för i regeringssamarbetet med Socialdemokraterna.

För att detta ska kunna ske är det hårda bud som gäller. Bland annat kommer alla bilar som endast kan drivas på bensin eller diesel att behöva skrotas. Några fossila drivmedel ska inte finnas att tanka från och med 2030.

Stenevi: Inte MP som beslutat utan ”naturen själv”

Men enligt språkröret Märta Stenevi är det inte Miljöpartiet som ligger bakom beslutet utan ”naturen själv”. Och hon får entusiasmerande tillrop från kollegan Per Bolund.

– Vi står inte och stampar, vi har börjat springa. Men vi måste öka takten.

Utöver de privata bilarna kommer det med Miljöpartiets klimatplan också att bli förbjudet med traktorer och andra jordbruksmaskiner drivna på fossila bränslen. Transport- och industriverksamhet som är beroende av bensin och diesel och inte kan ställas om kommer att få läggas ned.

Enligt Miljöpartiets plan ska hela fordonsflottan, jordbrukets maskinpark och all industriproduktion helst vara elektrifierad 2030 men biodrivmedel som ersättare för bensin och diesel kan komma att tillåtas ännu en tid efter det.

Frågetecken kring hur elen ska räcka

Eftersom Miljöpartiet drivit igenom en förtids nedläggning av kärnkraften i Sverige och utbyggnaden av distributionsnätet är kraftigt eftersatt har många rest frågetecken kring hur elektriciteten ska räcka till för en sådan massiv omställning från fossila bränslen.

I stället för minskade utsläpp har dessa ökat då man tvingats dra igång oljeeldade kraftverk för att kompensera för kärnkraftsbortfallet. En annan effekt är att elpriserna skenat, vilket slår hårt mot både hushåll och företag, framförallt i den södra delen av landet.

Per Bolund bedyrar att den klimatfärsplan hans parti nu har tagit fram om att en ännu snabbare avvecklingstakt för det fossila inte ska drabba medborgarna, exempelvis på landsbygden där man är helt beroende av bilen som transportmedel och av diesel för att bedriva jordbruk.

– Där måste vi ge människor stöd att ge människor till bästa tekniken. Bara för man bor på landsbygden ska man inte vara fast i fossilberoende som kan bli dyrt i framtiden, förklarar Bolund.

Kostar hundratals miljarder skattekronor

Den snabba klimatomställningen kommer enligt Miljöpartiet att kräva ”massiva statliga satsningar”. Man vill i nuläget inte svara på hur stor andel av dessa skattepengar som ska allokeras om från andra offentligfinansierade verksamheter respektive dras in genom skattehöjningar. Man vidgår dock att det total kommer att kosta hundratals miljarder kronor.

Vill utnyttja medborgarna krisacceptans efter pandemin

Märta Stenevi säger i ett uttalande att covid-pandemin har lärt oss hur det är att leva i ett samhälle i kris. Den erfarenheten och acceptansen menar hon kan användas för att förmå medborgarna att leva med ett mer permanent tillstånd där allt fungerar på en lägre nivå på grund av ”klimatkrisen”.

– Under pandemin lärde vi oss att när vi är i en kris kunna göra de satsningar som krävs. Vi måste lära oss av det och se klimatkrisen som den kris den är.

Stenevi menar också att det finns fördelar med ett samhälle som saktar in eller stannar av. När färre kan köra bil kommer exempelvis dödligheten i trafiken att minska och luften att bli renare.

I stället för att se klimatomställningen som något som slår mot människor bör man enligt språkröret se åtstramningarna som en förbättring av vår livskvalitet. Om hennes parti fram till september nästa år kan förmå så många väljare att se det halvtomma glaset som halvfullt att man kan hålla sig kvar i riksdagen återstår att se.

Språkrören har trovärdighetsproblem att brottas med där kritiker menar att man inte lever som man lär. Märta Stenevi har vid flera tillfällen den senaste tiden ertappats med att köra bensin- och dieselslukande bilar i ställt för eldrivna.

Per Bolund avslöjades nyligen ta flyget i stället för det ”klimatsmarta” tåget till ett stort internationellt klimatmöte. Partiet har vägrat kommentera resan

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mats Dagerlind

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.