➤ EKONOMISKT BISTÅND På onsdagen släpper Socialstyrelsen statistik över fjolårets utbetalda socialbidrag, eller ekonomiskt bistånd som det numera heter. Stora regionala skillnader råder.

2016 fick 220 000 hushåll socialbidrag. Högst andel mottagare fanns i Södermanland med knappt sju procent, lägst i Stockholms län med 2,5 procent.

I vissa kommuner, som Malmö, är var tionde invånare beroende av ekonomiskt bistånd. På andra håll, som Vellinge, är det bara en av 100.

Av alla vuxna biståndsmottagare var omkring hälften utan arbete 2016 och en stor andel utgörs av unga personer i gruppen 18-29 år.

Totalt betalades 10,5 miljarder i socialbidrag ut under 2016, den lägsta nivån sedan 2012.