max-forsvaret
Opinion

Socialdemokraternas underfinansiering av försvaret under all kritik

Publicerad 6/25/2019
Annons

➤ DEBATT I onsdags (19/6) framkom det uppgifter om att Magdalena Andersson (S) överväger att inte anslå de medel som försvarsberedningen har föreslagit i sin rapport. Istället vill finansministern sänka anslagsnivåerna till antingen 74 eller 64 miljarder kronor, från de tänkta 84 miljarder kronorna som försvarsberedningen rekommenderar i sin rapport.

Det är under all kritik att Socialdemokraterna inte är villiga anslå de summor som beredningen föreslår, en beredning som dessutom leds av en socialdemokrat. Jag ställer mig väldigt frågande till om finansministern överhuvudtaget har läst rapporten. Om hon gjort det bör finansministern nämligen förstå allvaret i den situation vi befinner oss i och varför försvarsanslagen måste höjas.

I rapporten erinrar beredningen om att Sverige saknar förmåga att möta ett väpnat angrepp mot svenskt territorium, jag citerar ”Grunden kvarstår dock – organisationen som helhet är inte utformad eller utrustad med avsikt att användas i ett sammanhang för att försvara Sverige.” Att läsa det är skrämmande nog, men än mer skrämmande är det att finansministern, och i förlängningen det största regeringspartiet, inte är villiga att åtgärda problemet.

Vi ser även hur Ryssland uppträder alltmer aggressivt mot sina grannar, inte minst mot Ukraina där man är engagerade i ett lågskaligt krig och har annekterat Krim, samtidigt som Ryssland återtagit sin förmåga i Arktis och har historiskt hög närvaro i området. Ryssland visar heller inga tecken på att minska sin militaristiska förhållning till omvärlden.

Hade försvarsberedningen fått sin vilja igenom hade det fortfarande varit för lite för sent, men det hade ändå varit ett steg i rätt riktning. Försvarsberedningen bedömer i sin rapport att den målbild man utsatt för krigsorganisationen (Krigsorganisation 2021) inte kommer att vara organiserad och fastställd förrän i slutet av 2020-talet. Mot denna bakgrund är det av yttersta vikt att vi påbörjar arbetet snarast möjligast.

Socialdemokraterna är tillsammans med Moderaterna ansvariga för att ha raserat det svenska försvaret, för dessa partier har försvaret av Sverige länge varit ett särintresse. Nu har man, liksom man gjorde med migrationspolitiken, tvingats utvärdera sin politik på området. Vissa partier har insett sina misstag, men det har uppenbarligen inte Socialdemokraterna gjort.

Sverigedemokraterna har konsekvent verkat för en höjning av försvarsanslaget till 2.5% av BNP och en ny grundlag som säger att alla regeringar måste anslå minst 2% av BNP till försvaret. Förra gången vi hörde av en socialdemokratisk statsminister att ”vi har varit naiva” så var det från en presskonferens i Rosenbad. Kommer nästa gång vara från en regeringsbunker utanför Karlsborg?

Max Haienhjelm Andreasson
Försvars- och säkerhetspolitisk talesperson för Ungsvenskarna

Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1039Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons