Kammarkollegiet

Faksimil Youtube

Inrikes

Staten erkänner att Sverige blir alltmer instabilt – erbjuder bidrag för ”säkerhetshöjande åtgärder”

Publicerad 11/28/2019
Annons

I början av november släppte Kammarkollegiet en film som marknadsför det nya bidraget för ”säkerhetshöjande åtgärder”. För upp till en halv miljon kronor för varje åtgärd kan ideella föreningar och trossamfund bekosta fysiskt skydd såsom staket, galler, påkörningsskydd och övervakningssystem. Samhällsnytts granskning visar att beviljade belopp har femdubblats bara på ett år.

Det är dock inte alla organisationer som har en hotbild mot sig som kan söka bidrag. På Kammarkollegiets hemsida med villkor för bidraget förklaras att ett av kraven är att organisationerna ”respekterar demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.” Ett annat krav stipulerar att den sökande organisationen ska ”främja mänskliga rättigheter och värna om demokratin”. Begreppen förklaras dock inte närmare av Kammarkollegiet.

Enligt de siffror som Samhällsnytt har fått från myndigheten beviljades i fjol 1 392 646 kronor till fem olika organisationer. Under 2019 till och med den 20 november har siffran ökat markant – till 6 289 299 kronor som betalades ut till 13 organisationer.

Myndigheten är dock inte nöjd med de siffrorna och beställde en reklamfilm om varför det är viktigt att söka bidrag för att höja sin säkerhet. Med en avslappnad musik och tecknade miljonprogramsområden i bakgrunden förklarar berättarrösten att ”Sverige ska vara en trygg plats att bedriva verksamheter i”. Enligt rösten uppnås tryggheten genom att söka bidrag hos Kammarkollegiet och installera staket, galler, påkörningsskydd och andra åtgärder. I slutet av filmen visas mörkgråa slutna betongblock med små fönster som illustrerar den trygghet som Kammarkollegiet säger sig bidra till:

Filmen kostade 96 000 kronor exklusive moms att producera. Kammarkollegiet köper även riktad marknadsföring på sociala medier såsom Facebook, Youtube och Instagram. Till och med dagens datum har myndigheten spenderat 16 000 kronor exklusive moms bara på denna typ av marknadsföring. Vi har frågat Kammarkollegiet vilka nyckelord som användes i marknadsföringen på sociala medier. Vi har fått följande svar:

”Kammarkollegiets ambition är att nå ut brett till hela civilsamhället och marknadsför därför filmen efter den målsättningen.”

Det är främst judiska organisationer och trossamfund som sökt stödet hos Kammarkollegiet. Med på listan av organisationer som fått bidraget finns dock även två syrisk-ortodoxa kyrkor, en fotbollsförening, RFSU samt en sportklubb.

Samhällsnytt har ställt fler frågor till Kammarkollegiet. Däribland ville vi veta vad som föranledde att filmen släpps just nu.

Mattias Axelsson, pressansvarig på Kammarkollegiet, har svarat oss att ”det inte finns någon anledning till varför filmen släpps just nu”:

”Finns ingen anledning att filmen släpps just nu, ligger i vårt uppdrag (Kammarkollegiet) att kommunicera ut att detta statsbidrag finns”

Vi har även frågat Kammarkollegiet vad det finns för behov av åtgärder såsom galler på fönster och höga staket kring fotbollsplaner om brottsligheten i Sverige ligger på historiskt låga nivåer enligt flera regeringsrepresentanter. På den frågan fick vi inget svar förutom att ”när det gäller informationsfilmen, som Kammarkollegiet har tagit fram, att det just är en fotbollsplan, eller galler på fönster, har inget med rådande hotbilder att göra utan ska bara symbolisera samhället i stort och att behov av bidrag kan finnas överallt.”

Samhällsnytt har bett Kammarkollegiet att via mejl ge ett exempel på organisationer som inte skulle kunna få bidraget till följd av bristande respekt för ”demokratins idéer”. På den frågan fick vi heller inget svar.

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons