statsbidrag-avskaffas-feat
Inrikes

Statsbidrag till rasidentitära organisationer avskaffas

Publicerad 9/7/2023
Annons

Statsbidrag till organisationer baserade på sådant som ras och hudfärg kostar skattebetalarna tiotals miljoner varje år. Nu stoppar Tidöregeringen på initiativ av Sverigedemokraterna de kritiserade bidragen.

Mångmiljonrullningen till organisationer som Afrosvenskarnas riksförbund och Black Lives Matter har kritiserats då många menar att grundidén – att göra skillnad på människor utifrån ras och hudfärg – är rasistisk och inte något som bör uppmuntras, i synnerhet inte av staten och i strukturell organiserad form.

Bidragen har motiverats med att organisationer som specifikt tillvaratar intressen för personer med vissa rasbiologiska attribut kan ha positiva integrationseffekter. I realiteten har dessa organisationer emellertid ofta intagit en konfrontativ hållning till det svenska majoritetssamhället och därigenom i stället bidragit till ökad polarisering.

På torsdagen meddelar regeringen att man avskaffar möjligheten att få statsbidrag för ”organisationer bildade på etnisk grund”, däribland sådana där inget annat än ras och hudfärg avgör om man får vara medlem eller inte.

I ett pressmeddelande motiverar regeringen beslutet med att ”de offentliga medel som avsätts för integrationsåtgärder behöver användas effektivare och ha ett tydligare integrationssyfte”. Konkret handlar det om närmare 20 miljoner kronor årligen som från och med årsskiftet kommer att omfördelas till andra typer av organisationer och verksamheter.

Nationella minoriteter undantas

Undantag gör dock för de fem så kallade ”nationella minoriteter”, däribland judar, samer och romer, som åtnjuter särskilt skydd i grundlagen. Där ska bidrag för etniska organisationer fortsatt kunna delas ut.

– Integrationssatsningar ska fokusera på verksamheten, inte etniciteten. Det handlar om pengar som kan användas på ett bättre sätt för att bryta utanförskap och främja integration, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) i en kommentar.

Sedan 2008 har statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund fördelas av den omdiskuterade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Bidrag på sådan grund har dock delats ut betydligt längre tillbaka i tiden än så. Men nu sätter regeringen alltså punkt.

Formellt är det ett regeringsförslag som ingår i budgetpropositionen för 2024 och ska föreläggas riksdagen. Om propositionen går igenom gör förslaget det också. Beslutet har tillkommit på initiativ av Sverigedemokraterna.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
555Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons