Statsradions självbild: ”Vi har svenska folket med oss”
Bild: Privat / Holger Ellgaard.

Public Service-media i Sverige har länge kritiserats för sin kraftigt vänsterliberalt vinklade journalistik. Trots att den enligt samstämmiga undersökningar är en realitet slår man från SVT och SR kategoriskt ifrån sig kritiken. Att man efter förlaga från kommunistiska diktaturer numera också tvingar alla svenskar att finansiera verksamheten via skattsedeln är heller inget man hos bolagen ser något problem med.

SVT:s och SR:s vänstervridning inleddes i slutet av 1960-talet när den intellektuella så kallade 68-vänstern i Sverige på uppmaning av den tyske kommunisten Rudi Dutschke hörsammade uppmaningen att i stället för att söka mandat i de demokratiskt folkvalda parlamenten infiltrera olika tunga aktörer i samhället, däribland media, från vilka man mer effektivt kunde styra samhällsutvecklingen.

Den här ”långa marschen genom institutionerna” var en extremt framgångsrik strategi, inte minst i Sverige där radikalvänstern snabbt fick sin första stora framgång när man tog över SVT:s 1969 nystartade andra kanal TV2. Under en rad år på 1970-talet bedrevs härifrån en systematisk vänsterpropaganda inbakad i programutbudet, inte minst barnprogrammen där de yngsta skulle danas i socialismens ideologi.

Radikalvänstern har fortfarande idag ett starkt grepp om flera av SVT:s redaktioner, centralt och lokalt, och mediehusen har enligt undersökningar av de anställdas partisympatier också mer allmänt en påtaglig slagsida åt det vänsterliberala hållet.

Tydlig vänsterliberal hållning i flera framskjutna frågor

I takt med att invandringspolitiken intagit en framskjuten plats i den offentliga debatten och nationalism och socialkonservatism fått en renässans kanaliserade genom Sverigedemokraternas stora framgångar har statsmediernas vänsterpolitisering blivit tydligare än på länge och sändningstillståndens krav på saklighet och opartiskhet har allt oftare fått ge vika för tydliga ställningstaganden för det vänsterliberala etablissemangets sociala ingenjörskonst och multikulturalistiska samhällsexperiment.

På senare tid har statsmedierna bland annat fått kritik för att ha gjort sig till plattformar för den gängkriminella kulturen när man satsat hårt på att marknadsföra ett stort antal tungt kriminellt belastade gangsterrappare och deras glorifiering av en tungt brottslig livsstil. I samband med påskhelgens invandringsrelaterade korankravaller har SVT och SR i flera fall tagit ställning för de islamistiska våldsverkarna och mot den grundlagsfästa yttrande-,åsikts- och mötesfriheten.

Andra områden där statsmedierna fått hård kritik för att i sin rapportering vara allt annat än opartiska är de klimat- och pandemi-relaterade debatter som dominerat det offentliga samtalet de senaste åren. Klimatalarmismens kritiker har av SVT och SR nekats delta i debatten och även aktivt förminskats till ”förnekare” och ”konspiratoriker”. Detsamma gäller de som varit kritiska till de hårda nedstängningarna av samhället i samband med covid-pandemin och de repressalier som ovaccinerade utsatts för.

Vd Cilla Benkö har motsatt bild av SR

Men när Sveriges Radios vd Cilla Benkö på torsdagen långintervjuades av Dagens Industri är inget av detta något problem, somligt tvärtom sådant som man förtjänar pressetiskt beröm för. Benkö berömmer sig också för hur statsradion kunnat räkna hem fler lyssnare under Ukrainakriget och forma deras uppfattning, men nämner inte att det delvis kan bero på att svenskarna genom beslut i EU och från svenska Internetoperatörer är blockerade från att ta del av andra mediers bevakning.

– Vi har momentum, konstaterar en nöjd Benkö och tolkar SR:s höga räckviddssiffror i ett läge där andra medier tystas enligt nordkoreansk och kinesisk modell som ett kvitto på att statsradion ”helt klart” har svenska folket med sig.

SR;s vd ser, tvärtemot kritiken, statsradion som en stark kraft mot ensidig propaganda och desinformation. Hon spekulerar också i att de ökade lyssnarsiffrorna kan beror på att allt fler svenskar har insett hur oberoende och opartiska SR är.

– Fler kanske har förstått att vi är opartiska och oberoende. Hos oss får man nyheterna satta i ett sammanhang. Vi har goda förutsättningar att stå för något annat än propaganda och desinformation.

Flera nya blåsväder den senaste tiden

DI räknar upp ett antal händelser i närtid som ger en annan bild av den tvångsfinansierade statsradion, däribland skandalen med den reporter som visade sig ha kopplingar till radikal islamism och till och med en personlig kärleksrelation med en känd muslimsk extremist och kritiken mot hur den affären hanterades av SR:s ledning.

Ett annat färskt exempel är när en grupp inkvoterade medarbetare på SR med försänkningar i den våldsbejakande marxistiska och rasidentitära organisationen Black Lives Matter (BLM) i ett öppet brev anklagade SR för rasistisk diskriminering. SR nöjde sig här med ad hoc-lösningen att inte låta dessa medarbetare rapportera om just BLM.

Just nu skakas man av en skandal där man fel- och fulöversatt en intervju med KD-ledaren Ebba Busch till arabiska för att framställa henne i dålig dager hos landets invandrargrupper. Busch har reagerat starkt på tilltaget.

Gillar inte att det has åsikter om public service

Benkö erkänner, pressad på ett svar att det ”kanske” inte är konstigt att SR granskas hårdare än andra medier. Hon kallar i sammanhanget svenska folket, som med tvångsmedel måste betala för verksamheten, för SR:s ”uppdragsgivare”, som alltså frivilligt skulle ha gett SR dess uppdrag och utformat hur det ska se ut. Hon kräver samtidigt att ingen ska uttrycka åsikter om SR.

– Det enda jag begär är att när vi granskas så ska det ske utifrån fakta och inte utifrån vad andra tycker.

Särskilt kritisk till tyckande om Public Service är Benkö mot Sverigedemokraterna. Men även Moderaternas och Kristdemokraternas åsikter om att banta verksamheten irriterar henne. Ännu mer irriterande tycker hon det är att det idag finns andra kanaler där till och med vanligt folk kan nå ut med kritik, såsom sociala medier. Det slapp SR för tio år sedan, konstaterar SR:s vd nostalgiskt.

– Den stora skillnaden i dag jämfört med när jag började för tio år sedan är att debattklimatet är annorlunda. Sociala medier har skruvat upp tonläget som gör att det är svårare att få en faktabaserad sansad diskussion kring vad vi gör och inte gör.

Glad att en ny regering inte kan göra några förändringar

På den positiva sidan finns enligt Benkö det faktum att man lyckats spika sitt sändningstillstånd under hela nästa mandatperiod så att svenska folket om de röstar fram en annan regering inte kan få sin vilja igenom när det gäller förändringar av Public Service verksamhet. Sådana demokratiska förändringar kallar SR:s vd för ”ett hot”.

– Vi har trots allt ett sändningstillstånd som sträcker sig till 2026. Jag ser inte att det kommer att ske något i närtid, förutsatt att man håller sig till regelverket och de spelregler som finns.

”Bekymmersamt” att inte alla medielandskap ser ut som det svenska

Benkö vill under intervjun med DI profilera sig inte bara som en svensk utan även internationellt engagerad förkämpe för att främja yttrande- och pressfrihet. Hon menar att det är ”bekymmersamt” att det finns länder i Europa som inte har samma vänsterliberalt hegemoniska medielandskap som Sverige.

Utöver de ”tydliga exemplen” Ungern och Polen pekar hon även ut Serbien, Slovakien, Slovenien och Tjeckien som länder där värdekonservativa åsikter enligt hennes förmenande får alldeles för stort utrymme i media. Att det är så bekräftas enligt Benkö av den vänsterliberala organisationens Reportrar utan gränsers så kallade yttrandefrihetsindex.

Enligt SR:s vd råder det ett motsatsförhållande mellan konservativ journalistik och ”oberoende journalistik” – om den förstnämnda ges utrymme innebär det att den sistnämnda ”stryps”. Benkö oroar sig över en liknande utveckling i Sverige.

– Vi har en stark public service. Men vi ska inte inbilla oss att vi är för evigt skyddade, varnar hon.

SR en del av totalförsvaret

Som en del av totalförsvaret och med ett beredskapsuppdrag berömmer sig Benkö också för hur man sköter sitt uppdrag om en ”oberoende rapportering” om kriget i Ukraina. Även om de flesta fördömer Putins invasion är det inte alla som håller med om att den svenska mediebevakningen är oberoende.

Nästan allt material i västmedierna, även SR:s, om kriget hämtas direkt från inhemska ukrainska medier. Flera av dessa har beslagits med att ha besvärande kopplingar till såväl geopolitiska politiska intressen i USA som kända nazister. Samtidigt är flertalet ryska medier blockerade med hänvisning till att de förmedlar en vinklad bild av kriget.

Kortsiktigt nöjd men långsiktigt oroad

Även om Benkö just nu kan glädjas åt en peak där man når ut till fler svenskar är hon oroad över den mer långsiktiga utvecklingen. Färre svenskar har idag en radio påslagen hemma med SR inrattad. Allt fler väljer i stället att lyssna på podcasts och liknande, vilket innebär att statsmedierna inte längre har samma grepp som för tio år sedan om svenska folkets åsiktsbildning.

Viktigast menar SR:s vd att det är att man behåller greppet om de unga formbara åldersgrupperna. Här har statsradion tappat lyssnare under en längre period men genom att hårdsatsa på bland annat gangsterrap i P3 har man lyckats vända trenden. Samtidigt har SR dock fått hård kritik för vilka värderingar man genom dessa satsningar förmedlar till barn och ungdomar.

Benkö, som nu styrt statsradion i tio år, har stark uppbackning från etablissemanget. Meningsfränder i media och näringsliv berömmer hennes chefskap och hon har fått utmärkelser och medaljer för sina ”framstående insatser inom svenskt mediaväsende”.

Föräldrarna flydde kommunismen

Idag tillhör Cilla Benkö toppen av mediaeliten i Sverige men hennes ursprung är enkelt. Hon är dotter till ungerska flyktingar som 1956 flydde den kommunistiska diktaturen och Sovjets invasion med som hon beskriver det ”bara kläderna på kroppen”. Men trots detta är det inte från vänstern hon tycker att det stora politiska hotet kommer.

Invandrartäta förorten Bredäng där Benkö växte upp är numera bytt mot först stor villa i ett homogent svenskt övre medelklassområde i västerort och sedan fashionabla Östermalm i Stockholms innerstad. Vurmen för det mångkulturella samhället på arbetstid är inget SR:s vd vill vara en del av i det privata.

Tänker inte avgå frivilligt

Vid sidan av vd-jobbet på Sveriges statsradio har Benkö starka försänkningar inom nätverket av vänsterliberal media i många andra länder. Hon bedriver också påverkanskampanjer genom att hålla föredrag och via sina välavlönade uppdrag i ett antal bolagsstyrelser.

Hon har inga planer på att i närtid lämna vd-jobbet på SR i skenet av de många blåsväder mediehuset varit i under hennes styre. Bara om det dyker upp något roligare jobb kan hon tänka sig att självmant säga upp sig, säger hon till DI.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mats Dagerlind

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.