Länsstyrelsens senaste medborgarundersökning, som utförs vartannat år, målar en mörk bild av situationen för invånarna i Stockholms län och dessas allt mer begränsade frihet. Bara under de senaste åtta åren har andelen som känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde dagtid fördubblats.

Förutom det egna bostadsområdet, där hela 44 procent känner sig otrygga kvällstid, präglar otryggheten även kollektivtrafiken och gator och torg.

– Otryggheten har ökat kontinuerligt under de åtta år som länsstyrelsen har genomfört medborgarundersökningar, säger Gunhild Graseman, analytiker på länsstyrelsen i Stockholm, till SVT Nyheter.

LÄS ÄVEN: Otryggheten begränsar unga kvinnors liv – fyra av tio väljer andra vägar hem

Rädslan att utsättas för brott inskränker också allt fler stockholmares liv. Var tredje uppger att man under det senaste året avstått från någon aktivitet – en markant ökning från 2011 då motsvarande andel var en av fem. Det är främst unga som avstår från att ta en promenad eller gå på bio. Utöver unga är kvinnor också mer otrygga än män och äldre.

Störst andel som uppger att de känner sig otrygga i bostadsområdet kvällstid finns i Botkyrka, där 62 procent upplevt rädsla eller otrygghet under det senaste året. I Botkyrka känner flest även otrygghet dagtid. Minst otrygghet dagtid känner invånarna i Vaxholm och kvällstid i Norrtälje.

Mörk framtidsbild

Många har också en pessimistisk syn på framtiden – fyra av tio tror att samhällsutvecklingen kommer fortsätta försämras ytterligare på 10-15 års sikt.

LÄS ÄVEN: Ökad otrygghet i kollektivtrafiken: Förare hotas och misshandlas av gratisåkare