Stöd Samhällsnytt!

Denna nyhets- och opinionssajts existens är beroende av våra läsares kontinuerliga stöd. Det absolut bästa sättet att stödja oss på är att bli månadsgivare och donera en fast summa den 28:de varje månad. På så sätt bidrar du till att göra vår ekonomi mer stabil och förutsägbar.

Du som varit månadsdonator till vår föregångare, behöver inte göra något (såvida du inte vill ändra beloppet). Dina månadsdonationer styrs automatiskt om till Samhällsnytt. För dig som varit med sedan tidigare vill vi också berätta att du i Samhällsnytt får än ännu bättre mediesajt med ännu högre kvalitet:

  • Samhällsnytt har ett mer professionellt onlinetidningsformat
  • Samhällsnytt har ett utökat team av medarbetare som dagligen jobbar med att förmedla nyheter till dig, med etablerade journalister (chefredaktör + grävande journalist)
  • Samhällsnytt gör en dedikerad satsning på filmade nyheter och inslag (Samhällsnytt-TV)

För att upprätthålla denna högre publicistiska nivå och utvecklas ytterligare behöver vi ert fortsatta stöd! Vår ambition är att fortsätta rekrytera nya duktiga journalistiska förmågor för att kontinuerligt professionaliseras och göra vårt innehåll både bredare och djupare. På sikt vill vi bli en av de stora medieaktörerna i landet.

Ni kan stödja oss på följande olika sätt (men helst genom att göra en stående överföring till den 28:de varje månad):

Bankgiro: 502-1001
OBS! Ingen referens behöver anges, pengarna kommer rätt ändå.

Bankkonto:
Bank: SEB
Konto: 52031008102
(Om du behöver dela upp kontonumet så är clearingnr 5203 och kontonummer 1008102)

Internationell bankbetalning:
IBAN: SE02 5000 0000 0520 3100 8102
BIC/SWIFT: ESSESESS

Swish:
Öppna Swish-appen och ange följande uppgifter:
1. Numret: 123 083 3350
2. Det belopp som du vill donera.

OBS! Swish tar ut en avgift på 2,50 kr vid varje överföring och lämpar sig därför sämre för mindre donationsbelopp då bortfallet procentuellt sett blir stort.

Tack för ditt bidrag till Sveriges framtid!