brain

Foto: Blausen.com staff (2014)

Vetenskap

STUDIE: Fetma runt midjan kopplat till mindre hjärnstorlek

Publicerad 1/12/2019
Annons

Att ha extra kroppsfett, speciellt runt midjan, kan vara kopplat till hjärnförminskning, enligt en studie publicerad 9 januari 2019. De mätte BMI (body mass index) och midja/längdmått hos deltagarna i studien och fann att de med högre värden hade den lägsta hjärnvolymen.

BMI är ett vikt/längd-förhållande. Man delar en persons vikt med deras längd i kvadrat. Folk med BMI över 30 räknas som feta. Midja/höft-förhållandet bestäms genom att ta midjeomkretsen relativt till höftomkretsen. De med större magmått jämfört med höfterna har högre värde. Män över 0,9 och kvinnor över 0,85 räknas ha fetma centralt.

– Existerande forskning har kopplat hjärnminskning till minnesförsämringar och högre risk för demens, men forskning huruvida extra fett är skyddande eller skadligt för hjärnstorlek har varit oklart, sa studiens författare Mark Hamer, PhD vid Loughborough University i Leicestershire, England till AAN.

– Vår forskning tittade på ett stort antal personer och fann att fetma, specifikt runt magen, kan vara kopplat till hjärnminskning.

Lägre grå hjärnmassa
Studien undersökte 9 652 personer där medelåldern var 55 år. I den gruppen bedömdes 19 procent ha fetma. Forskarna mätte BMI, midja/höft-förhållande och generellt kroppsfett och frågade deltagarna om deras hälsa. De använde sedan magnetiska resonansbilder för att avgöra hjärnvolymer för vit och grå hjärnmassa och volymerna i de olika regionerna i hjärnan.

Den gråa hjärnmassan innehåller de flesta av hjärnans nervceller och inkluderar regionerna för självkontroll, muskelkontroll och sensorisk perception. Vit hjärnmassa innehåller nervfibrer som kopplar olika delar av hjärnan samman.

Efter att ha justerat för andra faktorer som kan påverka hjärnvolymen såsom ålder, fysisk aktivitet, rökning och högt blodtryck, fann forskarna att medan ett högt BMI var kopplat till mindre hjärnvolymer hade de med högt BMI och midje/höft-förhållande mindre volym av den grå hjärnmassan jämfört med de som inte hade höga sådana värden.

1291 personer av de med höga värden hade 786 kubikcentimeter av grå hjärnmassa jämfört med 3 025 personer med hälsosam vikt som i sin tur hade 798 kubikcentimeter. 514 personer hade högt BMI men inte högt värde på midje/höft-förhållande – de hade en medelvolym på 793 kubikcentimeter. grå hjärnmassa

Kausaliteten oklar
Forskarna hittade däremot inga signifikanta skillnader rörande vit hjärnmassa.

– Medan vår studie fann att fetma, speciellt runt magen, associerades med låg grå hjärnvolym är det oklart om abnormaliteter i hjärnstrukturen leder till fetma eller om fetma leder till förändringarna i hjärnan, sa Hamer.

En begränsning i studien var att endast 5 procent av de inbjudna till studien deltog, och de som deltog tenderade att vara mer hälsosamma än de som valde att inte delta, så resultatet kanske inte reflekterar befolkningen i sin helhet.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
489Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons