hbtq
Vetenskap

Studie: Homosexuella män är trevligare men också mer emotionellt instabila

Publicerad 6/12/2020
Annons

Män och kvinnor som identifierar sig som homosexuella eller bisexuella tenderar att uppvisa andra personlighetsegenskaper än de som betraktar sig som heterosexuella, speciellt bland yngre vuxna. Detta enligt ny forskning, som publicerats i The Journal of Sex Research.

I en metastudie av 21 andra studier, som omfattar information om mer än 375 000 män och kvinnor, testade författarna Mark Allen och Davina Robson från Wollongong-universitetet i Australien den så kallade ”könsskifteshypotesen”. Den förutsäger att den sexuella minoriteten uppvisar attribut mer typiska för det motsatta könet, alltså att homosexuella män uttrycker mer feminina attribut och vice versa.

De undersökte huruvida fem stora personlighetsdrag – neuroticism, extraversion, öppenhet, trevlighet och samvetsgrannhet – skiljer sig över olika sexuella läggningar och om dessa skillnader är konstanta över olika åldersgrupper.

Små till medelstora skillnader

Forskarna fann små till medelstora skillnader i personlighetsdragen samtidigt som det fanns bevis på att dessa tenderade att minska med åldern.

Bland annat fann de att homosexuella män tenderade att vara mer emotionellt instabila, mer trevliga och mer samvetsgranna än heterosexuella män. Lesbiska kvinnor tenderade istället att vara mer introverta, mindre trevliga och mindre samvetsgranna än heterosexuella kvinnor.

Studien visade också att bisexuella män och kvinnor lutade åt att vara mer öppna och samvetsgranna än både heterosexuella och de som såg sig som enbart homosexuella.

– Viktiga skillnader hittades för alla fem personlighetsegenskaper och låg generellt sett i linje med könsskifteshypotesen, kommenterade Allen. I medelåldern förelåg emellertid endast små skillnader i dessa personlighetsdrag mellan de sexuella identiteterna.

– Dessa resultat indikerar att personlighetskurvan över en livstid kan skilja sig för individer som tillhör en sexuell minoritet.

Kan hjälpa sjukvården

Slutsatserna av forskningen, som bygger på tidigare arbete som fokuserat på en enskild åldersgrupp, kan ha implikationer för hälsovården som jobbar med sexuella minoriteter och kan komma att användas för de med problem med sin sexuella identitet.

En begränsning av studien är att personerna i den var huvudsakligen från industrialiserade nationer. Det återstår att se hur giltig den är för andra regioner och kulturer.

Sexuella skillnader på personlighet har konsekvent observerats över olika kulturer såsom att kvinnor tenderar att få högre på emotionell instabilitet, trevlighet och samvetsgrannhet. Därför ligger resultaten som uppvisades för homosexuella män respektive kvinnor i linje med könsskifteshypotesen.

Författarna menar att vidare forskning bör fokusera på andra kulturella grupper där det råder brist på forskning och andra mindre vanligt förekommande sexuella identiteter, såsom asexuella.

authorimage

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons