Tommy-Zethraeus_automatvapen-bild-privat-polisen

BIld: Privat / Polisen.

Inrikes

Stureplansmördaren Tommy Zethraeus släppt ur fängelse

Publicerad 12/16/2020
Annons

En kväll i december 1994 kände sig Tommy Zethraeus och hans vänner kränkta då de nekades komma in på nattklubben Sturecompagniet i centrala Stockholm. De återvände med automatvapen och mejade ned ett 25-tal personer genom att skjuta vilt in genom krogens entrédörrar. Den idag 51-årige Tommy är nu en fri, om än inte rehabiliterad, man.

Fyra av de som träffades av kulorna dog. Tommy ansågs ha varit den som höll i vapnet och dömdes till livstids fängelse. Påföljden omvandlades 2018 till ett tidsbestämt straff på 39 år som genom gällande rättspraxis om straffrabatt minskades med en tredjedel till 26 års fängelse, en tid som Tommy nu har avtjänat.

Flyttat in hos dömd brottsling

Tommy heter numera Eriksson i efternamn och har enligt Dagens Juridik efter frigivningen flyttat in hos en kriminellt belastad man i en stor våning på Östermalm i centrala Stockholm. Vilka skäl den kriminelle mannen som bland annat är dömd för grovt häleri och narkotikabrott, har att knyta Tommy till sig genom att låta honom bo hos sig är oklart.

Regeln om en tredjedels straffrabatt kan frångås om den dömde missköter sig i fängelset och det är troligt att han kommer att göra det även efter frigivandet. I praktiken sker det nästan aldrig.

Släpps i förtid trots brott i fängelset

Tommys har under sin fängelsevistelse begått en rad nya brott men släpps ändå ut i förtid. Det handlar om anstiftan till misshandel, stämpling till grov misshandel, stämpling till grovt rån medelst grov misshandel, narkotikabrott, grovt narkotikabrott och medhjälp till narkotikabrott.

När Tommy senaste gången ansökte om att få sitt straff tidsbestämt beviljades det efter att Rättsmedicinalverket gjort en riskanalys där man trots de mång och grova brotten innanför murarna bedömde att ”risken för återfall i brott är låg”. Till hjälp var också ett psykologutlåtande där Tommy ansågs ”fortsatt utvecklas på ett positivt sätt”.

13 års straffrabatt

Att den automatisk straffrabatten utgår som en procentsats innebär också att belöningen i tid räknat blir avsevärt större för den som dömts till ett långt fängelsestraff för grova brott jämfört med den som endast gjort sig skyldig till lindrigare brottslighet. I Tommys fall handlar det om en rabatt på 13 år.

Tommy har i ord sagt att han ångrar och känner skuld för de mord han begått men har i handling under sin tid i fängelset inte bekräftat att han är beredd att leva ett hederligt liv.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
982”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons